Thông tư 57 của Bộ Công an không điều chỉnh đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 25/12/2023 11:07
(ThanhtraVietNam) - Thông tư số 57/2023/TT-BCA của Bộ Công an về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an đã có hiệu lực thi hành từ 15/12/2023. Cần lưu ý rằng, Thông tư này không điều chỉnh các đơn, thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm.

Thông tư 57/2023/TT-BCA áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thẩm quyền tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư, các nội dung phản ánh về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an gồm:

(1)  Vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 57/2023/TT-BCA của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an;

(2)  Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế;

(3)  Sự không đồng bộ; không thống nhất của các quy định hành chính;

(4)  Quy định hành chính không hợp pháp;

(5)  Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

(6)  Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

Các nội dung kiến nghị gồm: Cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp phương án xử lý đối với các quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 5 Thông tư 57/2023/TT-BCA; sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

leftcenterrightdel
Cá nhân, tố chức có thể phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ Công Bộ Công an 

Thông tư này không điều chỉnh phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an nhưng được xác định có nội dung bí mật nhà nước; các đơn, thư có nội dung khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các đơn, thư có nội dung tố giác, tin báo tội phạm.

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Văn bản; Điện thoại; Phiếu lấy ý kiến; Thông điệp dữ liệu gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 57/2023/TT-BCA.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra