Thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 07/04/2022 16:56
(ThanhtraVietNam) – Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Nam các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; do đó, hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tiếp 2.831 lượt/3.019 người, tăng 0,7% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; có 10 đoàn nhiều người. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 18 lượt, 60 người, 17 vụ và có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng, đã tiếp 537 lượt/610 người, 524 vụ; có 05 đoàn nhiều người.

Cùng với đó cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 2.363 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (tăng 476 đơn). Trong đó, có 202 đơn khiếu nại, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, 36 đơn tố cáo tăng 100% so với cùng kỳ năm trước, 2.125 đơn kiến nghị, phản ánh tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước (tăng 422 đơn). Đơn đủ điều kiện xử lý: 1.924 đơn/1.916 vụ.

Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã giải quyết 48/127 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 37,8%. Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 03 trường hợp với 450 m2 đất ở.

Về giải quyết tố cáo, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 03/11 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 27,3%. Số vụ tố cáo đúng 01 vụ, số vụ tố cáo sai 01 vụ, số vụ tố cáo có đúng có sai 01 vụ. Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 08 vụ.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 70 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 07/07 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 02 vụ khiếu nại do UBND tỉnh giao Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý, trả lời một số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 (ảnh BTCD tỉnh Quảng Nam) 

Theo UBND tỉnh đánh giá, các đơn vị, địa phương đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và tổ chức tốt công tác đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết nên nhiều trường hợp công dân đã rút đơn. Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng, góp phần bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong những tháng tiếp theo, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước theo quy định.

Cùng với đó là tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đồng thời, tìm tòi, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng báo cáo phục vụ cho Đoàn thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra