Thanh tra tỉnh Đồng Nai:

Thường xuyên rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 12/05/2023 09:50
(ThanhtraVietnam) - Đó là yêu cầu của Thanh tra tỉnh Đồng Nai đối với Thanh tra huyện, thành phố và các sở, ngành trong việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Trong quý I/2023, toàn tỉnh đã tiếp công dân 2.216 lượt; số người được tiếp 2.431 người của 2.162 vụ việc (trong đó, số lượt tiếp lần đầu: 2.140, số lượt tiếp nhiều lần: 22); tăng 365 lượt, tăng 505 người so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, phát sinh 09 lượt đoàn đông người, với 379 người; tăng 04 lượt, tăng 315 người so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tiếp công dân của người đứng đầu, trong kỳ đã tiếp 430 lượt với 448 người được tiếp; tăng 115 lượt, tăng 132 người so với cùng kỳ năm trước (trong đó, người đứng đầu trực tiếp 318 lượt với 321 người và người đứng đầu ủy quyền cấp phó tiếp 112 lượt với 127 người); trong đó, có 01 lượt đoàn đông người với 16 người.

Về tiếp công dân thường xuyên đã tiếp 1.786 lượt với 1.983 người được tiếp (tăng 250 lượt, tăng 373 người so với cùng kỳ năm trước); trong đó, có 08 lượt đoàn đông người, với 363 người. Trong kỳ, đã giải quyết 1.843 đơn /2.591 đơn thuộc thẩm quyền (112 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 2.458 đơn phản ánh, kiến nghị); tỷ lệ giải quyết 71%.

Tỷ lệ giải quyết đơn chưa cao

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân; phối hợp tiếp và giải thích chính sách pháp luật liên quan. Việc tiếp nhận xử lý đơn thư và đề xuất lãnh đạo xử lý, giải quyết theo quy định. Công tác thẩm tra, xác minh và giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện đúng các bước theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quá trình xác minh có sự nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo trước khi làm việc với các bên khiếu nại, bị khiếu nại và các bên liên quan nên kết quả làm việc được chặt chẽ, đảm bảo cơ sở cần thiết để làm căn cứ xem xét giải quyết. Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại gắn với giải thích pháp luật, do đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng. Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng luôn theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu kiện trên địa bàn để phối hợp đề xuất biện pháp xử lý khi phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạ chế, cần khác phục trong thời gian tới, đó là: Một số đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế về số lượt tiếp công dân của thủ trưởng. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền còn thấp; vẫn còn trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo về thời gian do nội dung vụ việc phức tạp, công tác phối hợp của các sở ngành, địa phương chưa kịp thời, vướng mắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, nên phải xin ý kiến của cấp trên; do đó, ảnh hưởng đến thời gian tham mưu xử lý vụ việc.

Việc rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thường xuyên thực hiện, nhưng tiến độ xử lý dứt điểm vụ việc còn chậm do tính phức tạp của vụ việc.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Nai nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2022 (Ảnh: ĐT) 

Chú trọng thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong các quý tiếp theo, Thanh tra tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật. Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy.

Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30/9/2021.

Về giải pháp cụ thể, Thanh tra tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, hợp tình hợp lý và  đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này; các cấp các ngành trao thường xuyên đổi kinh nghiệm trong công công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra