Thành phố Lai Châu:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thứ tư, 29/11/2023 16:53
(ThanhtraVietNam) - Thường trực HĐND thành phố Lai Châu cho biết, trong năm 2024, thành phố sẽ tăng cường công tác dân vận chính quyền, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp, thường xuyên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”...

Đồng thời, Thường trực HĐND Thành phố thường xuyên nắm tình hình và trao đổi thông tin về những vấn đề vướng mắc, những kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND Thành phố, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoạt động giám sát của Ban Dân vận Thành ủy. Tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: laichau.gov.vn) 

Thường trực HĐND Thành phố cũng đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định trách nhiệm của HĐND Thành phố về công tác dân vận năm 2023. Cụ thể, về hoạt động giảm sát, căn cứ Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng, ban hành Chương trình giám sát năm 2023 để chỉ đạo thực hiện. Nội dung giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, đề cương 01 cuộc giám sát của HĐND Thành phố: việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố từ năm 2017-2021, thời gian tiến hành giám sát vào tháng 9, 10/2023. HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2024. Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND Thành phố theo quy định.

Về hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, Thường trực HĐND Thành phố triển khai công tác tiếp công dân theo quy định, tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của Thành phố; phối hợp UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố trực, tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, đồng thời niêm yết thông báo thời gian tiếp công dân để đại biểu HĐND và Nhân dân biết, thực hiện.

Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo đúng theo Quy chế làm việc của HĐND Thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố trong hoạt động tiếp xúc cử tri, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân...; đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy, đảm bảo việc thường xuyên cung cấp và trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp, hội nghị giao ban, trao đổi công tác, hoạt động giám sát...

Nhìn chung, trong năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Hoạt động giám sát được thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Thành phố và các cơ quan liên quan được duy trì chặt chẽ, thống nhất góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND Thành phố, trong năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2015 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đề án “Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1823-QĐ/TƯ, ngày 12/2/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động đề nghị UBND Thành phố trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri không để trở thành điểm nóng, phức tạp.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra