Thanh Oai, Hà Nội:

UBND huyện không thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Thứ năm, 26/10/2023 14:44
(ThanhtraVietNam) - UBND TP Hà Nội mới ban hành nội dung kết luận tố cáo đối với ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, trong đó có một nội dung tố cáo đúng và một nội dung tố cáo đúng một phần. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận: “UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm, là không đúng quy định”.

Công dân tố cáo ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai sai phạm liên quan việc giải quyết chính sách hỗ trợ và sửa chữa nhà ở đối với bà Đỗ Thị Ngàng (ở thôn Quan Nhân, xã Thanh Văn) là người có công với cách mạng.

Cụ thể, nội dung tố cáo nêu: “ông Nguyễn Khánh Bình ký ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Thanh Oai về xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2022-2025, trong đó có nội dung: “UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm”, là trái quy định tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

Theo công dân trình bày: Tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ- CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng cho người có công với cách mạng, không có quy định cho phép UBND cấp huyện được ấn định về thời hạn nộp hồ sơ. Do đó, việc quy định không tiếp nhận hồ sơ nộp sau ngày 01/3 hằng năm tại Kế hoạch số 680/KH- UBND của UBND huyện Thanh Oai dẫn đến việc công dân có đơn ngày 27/7/2022 gửi UBND xã Thanh Văn đề nghị hỗ trợ kinh phí dễ xây dựng mới nhà ở nhưng không được chấp nhận do đã quá thời hạn (sau ngày 01/3 ) nộp hồ sơ theo quy định. Công dân đề nghị nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật...

leftcenterrightdel
 Cần rà soát, thực hiện đúng quy định pháp luật về các lĩnh vực, vấn đề công dân có đơn thư. Ảnh: T.A

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 3906/BC-TTTP-PCTN ngày 08/8/2023 của Thanh tra Thành phố, các tài liệu, hồ sơ có liên quan, đối chiếu các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận: Nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Khánh Bình ký ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Thanh Oai về xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2022-2025, trong đó có nội dung: “UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm", là trái quy định tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, là đúng một phần.

Kế hoạch số 680/KH-UBND của UBND huyện Thanh Oai có nội dung: UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm, là không đúng quy định, gồm: điểm e, khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Điều 55 Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2012); Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở quy định về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành tại thời điểm UBND huyện ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND). Như vậy, theo UBND TP Hà Nội, nội dung này tố cáo đúng.

Đối với nội dung công dân tố cáo: UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm, là trái quy định tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Do đến nay, UBND Thành phố chưa triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do chưa có hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, UBND huyện Thanh Oai chưa có căn cứ để triển khai thực hiện quy trình về hỗ trợ nhà ở theo quy định tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung tố cáo này, theo UBND TP Hà Nội là tố cáo chưa đúng.

Từ kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu và ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 31/12/2021 (do ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện ký) có nội dung: UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sau ngày 01/3 hằng năm. Chỉ đạo rà soát, có văn bản thay thế Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 31/12/2021 để đảm bảo việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn theo đúng quy định.

Đối với việc xem xét, hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng đối với bà Đỗ Thị Ngàng, UBND huyện Thanh Oai thực hiện hướng dẫn và giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Thanh tra Thành phố Hà Nội đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo kết quả về UBND Thành phố theo quy định./.

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra