Vĩnh Long: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân

Thứ hai, 19/02/2024 09:04
(ThanhtraVietNam) - Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 01/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 6228/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hoàng, nội dung: Không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng, cư ngụ ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về việc nâng giá bồi thường về đất, nhà, phần kiểm kê vật kiến trúc, phần bồi thường về cây xanh, phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tái định cư.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long (được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 31/3/2022):

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, đất trồng cây lâu năm vị trí 1 (vị trí tiếp giáp mặt đường), giá 3.399.700đ/m2 .

Ngày 12/10/2022, 13/10/2022 và 10/5/2023, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Hồ tiến hành kiểm kê về đất và tài sản trên đất của bà Nguyễn Thị Hoàng; qua kết quả kiểm kê về đất, tài sản bị ảnh hưởng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Hoàng đồng ý và ký tên vào Biên bản.

Ngày 16/3/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Thông báo số 227/TBUBND thu hồi 167,7m2 đất thuộc thửa số 121, tờ bản đồ số 15, loại đất sử dụng CLN tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ của bà Nguyễn Thị Hoàng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 31/7/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 3832/QĐ-UBND thu hồi 167,7m 2 đất trồng cây lâu năm (CLN), thửa số 121 (trong đó: thửa 121-1 là 16,8m2 ; thửa 121-2 là 150,9m2 ), tờ bản đồ số 15 của bà bà Nguyễn Thị Hoàng, tọa lạc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng ngày 31/7/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoàng được bồi thường và hỗ trợ đất trồng cây lâu năm (vị trí 1) tiếp giáp mặt đường là 678.799.290 đồng (trong đó bồi thường về đất: 167,7m2 x 3.399.700đ/m2 = 570.129.690 đồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm là 167,7m2 x 324.000đ/m2 x 2 lần = 108.669.600 đồng); hỗ trợ ổn định đời sống 02 nhân khẩu: 2 x 2.160.000 đồng = 4.320.000 đồng; bồi thường nhà 384.082.246 đồng; vật kiến trúc là 14.060.279 đồng, cây trồng 395.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Hoàng là 1.081.656.815 đồng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Thanh tra tỉnh giám sát việc thực hiện quyết định nêu trên (Ảnh: ĐT) 

 Kết quả đối thoại

Căn cứ Điều 39 Luật Khiếu nại năm 2011; vào ngày 31/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Hoàng để lắng nghe ý kiến trình bày và xem xét các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại, yêu cầu của bà Hoàng. Qua kết quả đối thoại, không có phát sinh tình tiết mới so với kết quả xác minh đã được thể hiện tại Báo cáo số 10/BC-TT ngày 24/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ số 25B/2, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Cũng theo xác minh của Thanh tra tỉnh, căn cứ quy định trên, UBND huyện Long Hồ đã phê duyệt hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho bà Nguyễn Thị Hoàng, mức hỗ trợ bằng 2 lần, với số tiền là 108.669.600 đồng. Đúng ra, bà Hoàng không được hỗ trợ khoản tiền này, do phần đất nông nghiệp bị thu hồi bà Hoàng sử dụng sai mục đích, cụ thể là xây nhà để ở, kinh doanh mua bán phụ kiện thời trang và xây dựng các công trình kiến trúc khác, không sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên phần đất này. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng và tránh ảnh hưởng đối với các hộ tương tự cùng dự án đã nhận tiền hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận việc UBND huyện Long Hồ phê duyệt hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho bà Hoàng với số tiền 108.669.600 đồng theo Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Long Hồ. Do đó, việc bà Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là không có căn cứ pháp luật để chấp nhận.

Đối với yêu cầu hỗ trợ ổn định sản xuất Phần đất nông nghiệp thu hồi của bà Nguyễn Thị Hoàng, do bà Hoàng không sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà sử dụng cất nhà để ở và kinh doanh mua bán phụ kiện thời trang (sử dụng sai mục đích), đã được UBND huyện Long Hồ phê duyệt hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với số tiền 108.669.600 đồng và hỗ trợ ổn định đời sống với số tiền 4.320.000 đồng. Do đó, không chấp nhận việc bà Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu hỗ trợ ổn định sản xuất (kinh doanh mua bán phụ kiện thời trang)…

Công nhận quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là đúng quy định pháp luật

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, không chấp nhận việc bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ số 25B/2, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long: yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 3.399.700đồng/m2 lên 6.000.000đồng/m2 , nâng giá bồi thường nhà; yêu cầu nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; yêu cầu hỗ trợ ổn định sản xuất; yêu cầu hỗ trợ tái định cư do bị ảnh hưởng thu hồi 167,7m2 đất trồng cây lâu năm để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long (đoạn qua huyện Long Hồ). Công nhận nội dung Quyết định số 6228/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hoàng là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Nguyễn Thị Hoàng không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì bà Hoàng có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra