Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế tại Học viện Hàng không Việt Nam

Thứ hai, 21/08/2023 13:28
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được nêu rõ tại Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam (HVHKVN).

Một phần nội dung tố cáo Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không là đúng

Theo Kết luận số 7307/KL-BGTVT, về biện pháp xử lý đối với nội dung tố cáo  "ông Trần Hoài An làm sai các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT (về thu vượt học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023); lạm quyền, để HVHKVN lạm thu trong việc áp dụng chính sách học phí đối với sinh viên; không chấp hành, làm trái quy định của pháp luật", Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng HVKH khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định, định mức và chính sách thu học phí không đúng quy định để có phương án khắc phục. HVHKVN khẩn trương thực hiện hoàn trả cho người học số tiền học phí thu vượt theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến nội dung tố cáo "ông Trần Hoài An không trung thực khi ban hành Nghị quyết về Quy chế Tài chính của HVHKVN", Hội đồng HVHK chỉ đạo rà soát Quy chế Tài chính để điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ thu, chi của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc HVKHVN, trong đó phải xem xét Khoản 5, Điều 35 Quy chế Tài chính năm 2022.

Hội đồng HVHK nghiên cứu, xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng Học viện HKVN để làm cơ sở thực hiện, tránh những tồn tại, thiếu sót như việc bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 35 dự thảo Quy chế mà không xin ý kiến các thành viên Hội đồng HVHKVN trước khi ban hành là chưa thực hiện triệt để nguyên tắc hoạt động của Hội đồng theo quy định. Khoản 5 Điều 35 Quy chế Tài chính có một số nội dung không phù hợp với quy định của Luật Kế toán, là kẽ hở và thiếu thống nhất trong công tác quản lý tài chính, tài sản và hoạt động dịch vụ đối với đơn vị trực thuộc HVHKVN.

leftcenterrightdel
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế tại Học viện Hàng không Việt Nam 

Liên quan đến nội dung tố cáo “ông Trần Hoài An lợi dụng chức quyền, thông qua KPIs, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối 2022 đe dọa, trù dập viên chức, người lao động”, Hội đồng HVHKVN khẩn trương chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định đánh giá KPls phù hợp với tổ chức, hoạt động của Học viện và quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 90/2020/NÐ-CP. Trường hợp áp dụng, Học viện phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để thống nhất thực hiện. Việc đánh giá KPls phải phù hợp, gắn kết, đồng bộ với việc đánh giá, xếp loại hàng năm theo quy định chung. Từng bước nghiên cứu để có phần mềm ứng dụng làm công cụ để đánh giá theo quy chế KPls.

Hội đồng HVHKVN rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo năm 2022: báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin để thành viên HÐHV xem xét đánh giá, xếp loại đối với Phó Giám đốc và Kế toán trướng năm 2022.

Nghiên cứu đánh giá kỹ về phần mềm Base để ứng dụng cho quản lý, hoạt động của Học viện bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý, có kết nối với cơ quan liên quan, bảo đảm tính bảo mật và an toàn hệ thống. Trường hợp sử dụng, Học viện cần ban hành Quy chế quản lý, vận hành phần mềm Base để làm cơ sở thực hiện (trong đó có việc lấy ý kiến tham gia trực tuyến...)

Liên quan đến nội dung tố cáo ông Trần Hoài An tự sắp xếp theo ý kiến chủ quan mà không qua Hội đồng đánh giá, để Trung tâm ALI đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2022), Bộ GTVT yêu cầu HVHKVN tăng cường công tác quản lý đối với Trung tâm ALI nhằm bảo đảm ổn định, hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển chung của HVHKVN. Hội đồng HVHKVN khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐHV theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đó chỉ đạo HVHKVN yêu cầu Trung tâm ALI nộp đúng, đủ các chi phí của nộp nêu trên theo đúng quy định.

Đồng thời, Vụ Tài chính tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác tài chính, kế toán, quản lý sử dụng tài sản công của HVHKVN theo trách nhiệm, thẩm quyền được giao. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ GTVT hướng dẫn, đánh giá, xếp loại viên chức phù hợp với đặc thù của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tham mưu xử lý các kiến nghị của HVHKVN liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng HVHKVN, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

“Giám đốc HVHKVN chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân (phòng, ban, bộ phận chuyên môn) thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định”, Bộ GTVT yêu cầu.

Về tổ chức thực hiện, Bộ GTVT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, Giám đốc HVHKVN thực hiện Báo cáo Đảng ủy HVHKVN để có chỉ đạo nghiêm Kết luận của Bộ GTVT và có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó phải khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, việc làm không đúng quy định nêu trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân theo quy định. Báo cáo kết quả về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/9/2023 gửi kèm hồ sơ, tài liệu để minh chứng cho việc thực hiện./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra