Bài 1 Quy định 131-QĐ TW của Bộ Chính trị bảo vệ cán bộ thanh tra, kiểm toán trước nguy cơ tha hóa quyền lực, tiêu cực

Bài 1: Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị bảo vệ cán bộ thanh tra, kiểm toán trước nguy cơ tha hóa quyền lực, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Mục tiêu cao nhất mà Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị hướng tới là bảo vệ cán bộ thanh tra, kiểm toán trước nguy cơ tha hóa quyền lực, tiêu cực.
Báo chí, nhân tố quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực
Báo chí, nhân tố quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao....
Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là công việc quan trọng nhằm bảo đảm công tác thanh tra đúng pháp luật, phù hợp với thực tế.
Bài 1 Nhận diện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bài 1: Nhận diện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hiểu là hành vi có lỗi do cá nhân, cơ quan,...