Quy định về thanh tra nhân dân trong Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quy định về thanh tra nhân dân trong Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(ThanhtraVietNam) - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Ban Thanh tra nhân dân được xác định trong nhiều văn kiện của Đảng, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, nhất là ở xã, phường, thị trấn ngày càng thực chất và có hiệu quả, góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Phòng ngừa tiêu cực, sai phạm trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông
Phòng ngừa tiêu cực, sai phạm trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn luôn bám...
Kiểm soát quyền lực hiệu quả nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Kiểm soát quyền lực hiệu quả nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả có thể coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn cán bộ, công chức...
Bất cập xử lý sai phạm tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Bất cập xử lý sai phạm tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển cả về quy mô và khối lượng phát hành và luôn nhận được sự quan...