Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay

Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay

(ThanhtraVietNam) - Đơn giản hóa TTHC, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm người làm báo tham gia mạng xã hội
Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm người làm báo tham gia mạng xã hội
(ThanhtraVietNam) - Theo kinh nghiệm tại nhiều địa phương, để quán triệt và thực hiện tốt các quy tắc, quy định của người làm báo khi tham gia mạng xã...
Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay
Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay
(ThanhtraVietNam) - Để xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ dân, nhà nước đã triển khai thực hiện các Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà...
Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay
Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong điều kiện xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay
(ThanhtraVietNam) - Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trực tiếp liên quan đến vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của công...