Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện tham nhũng

Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - Nếu như kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một chế định mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì xác minh tài sản, thu nhập được coi là khâu thiết yếu của quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai.
Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay(*)
(ThanhtraVietNam) - Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan...
Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
(ThanhtraVietNam) – Trước yêu cầu không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đòi hỏi việc giám sát phải mở...
Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn từ công tác thanh tra
Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn từ công tác thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cổ phần hoá,...