Khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh quan điểm sai trái, thù địch

Thứ hai, 18/07/2022 17:37
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận những đóng góp của Người với con đường cách mạng Việt Nam. Do đó, cần có các phương thức đấu tranh chống lại quan điểm sai trái đồng thời khẳng định sự trong sáng, đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

“Đấu tranh”, Theo Từ điển tiếng Việt, đấu tranh là “chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy”. Chống là “gây tác động, trở lực ngược lại với hoạt động của ai đó hoặc của cái gì”. Như vậy, “đấu tranh chống” là hoạt động bao gồm cả sự “ngăn chặn” và “chống lại” sự tác động bao hàm cả những âm mưu và hành vi của một chủ thể đó để bảo vệ, giành chiến thắng.

“Quan điểm sai trái, thù địch”: Xét trên phạm vi rộng, “quan điểm sai trái, thù địch” có thể hiểu là những nhận thức, suy nghĩ, thái độ trái ngược với lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp thống trị và hệ thống chính trị cầm quyền. Xét trên phạm vi hẹp: Ở Việt Nam “quan điểm sai trái, thù địch” có thể hiểu là những nhận thức, quan điểm trái ngược với lập trường, lợi ích của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động Việt Nam, đối lập nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (cốt lõi Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) và xuyên tạc Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thể hiện qua các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, đăng tải thông tin, bài viết có nội dung xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo, tung tin sai sự thật... nhằm gây rối loạn thông tin, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ cách luận giải trên, chúng ta có thể hiểu “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh” là hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân Việt Nam hướng vào việc phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các tổ chức, cá nhân có tư tưởng, hành vi phản động, xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ sự thật và những giá trị di sản mà Người đã để lại cho cách mạng Việt Nam và thế giới.

leftcenterrightdel
 

Việc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm qua chủ yếu lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị, qua việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế cơ quan, đơn vị, qua câu lạc bộ khoa học cán bộ trẻ của Học viện Phòng không - Không quân, các buổi nghe nói chuyện theo chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn được thể hiện qua các bài giảng trên lớp đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của người học; qua các bài báo, tạp chí chuyên ngành có chất lượng mà không sai quan điểm, đường lối của Đảng, không trái với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một điểm sáng trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng ta. Đã có các diễn đàn hoạt động với nội dung tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng vẫn chưa có tính đồng bộ mang tính hệ thống. Chưa có diễn đàn riêng cho việc đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội để chống phá, trong khi một số tổ chức Đoàn, Hội chưa có Fanpage, các trang điện tử để thể hiện lập trường quan điểm, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Số lượng bài viết trên các báo, tạp chí, hội thảo còn ít. Trong giảng dạy, việc liên hệ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chưa nhiều.

Để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao trong thời qian tới phương thức cần tập trung vào một số luận điểm sau:

Một là, đấu tranh dựa trên sự thật về Hồ Chí Minh, được thể hiện qua các văn kiện, sự kiện, hoạt động chính xác của Hồ Chí Minh đã được kiểm nghiệm, xác minh khoa học.

Sử dụng sự thật để chống lại cái đối lập với nó: Dối trá, xuyên tạc, bịa đặt là phương thức hiệu quả được sử dụng phổ biến trong các cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận. Đây là cơ sở khoa học quan trọng bậc nhất nhằm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về Người. Sự thật là những cái đã được kiểm nghiệm, xác minh khoa học, được công bố công khai, rộng rãi, thể hiện trong các văn kiện, sự kiện, hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.

Một trong những thủ đoạn nhằm ngụy biện cho tính đúng đắn của các quan điểm sai trái, thù địch là việc chúng sử dụng công nghệ thông tin để cắt ghép, thêu dệt, suy diễn những trước tác, sự kiện lịch sử của Người. Do vậy, chỉ ra được chứng cứ gốc sẽ là bằng chứng đanh thép, không thể chối cãi, bác bỏ hoàn toàn những quan điểm sai trái, thù địch về Người.

Bằng chứng gốc, những cái hoàn toàn là sự thật đó ở đâu? Đó là những tư liệu hiện có trong các bộ sách công cụ như: Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Hồ Chí Minh Tiểu sử, Hồ Chí Minh Toàn tập, với hàng vạn sự kiện, thông tin, trước tác của Hồ Chí Minh được khảo cứu, thẩm định công phu, khoa học và được kiểm nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học mấy chục năm qua ở trong nước và nước ngoài. Đây là những tư liệu chuẩn xác, phản ánh sự thật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cung cấp khá chi tiết, đầy đủ dữ liệu về Người và là bằng chứng quan trọng để dựa vào đó phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, đấu tranh dựa vào sự đánh giá, ghi nhận của Nhân dân Việt Nam về giá trị di sản Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.

Thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất của chân lý, lấy thực tiễn để đối chiếu, soi rọi vào sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức... của Hồ Chí Minh là một phương thức quan trọng, không thể thiếu, là những bằng chứng sinh động, không thể bác bỏ trong cuộc đấu tranh nhằm phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những thắng lợi lịch sử, vĩ đại của cách mạng Việt Nam gắn liền với tư tưởng, quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không ai có thể phủ nhận ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt thời kỳ “đen tối không có lối ra”, mở ra thời kỳ cách mạng mới khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) và lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Cách mạng tháng 8 thành công, kháng chiến chống 2 đế quốc lớn thắng lợi gắn liền với vai trò của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là sự thật mười mươi, cùng với những thành tựu của hơn 35 năm đổi mới đất nước - kết quả của sự vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh… đã bác bỏ mọi ngụy biện, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh, về những giá trị hiện thực trong tư tưởng của Người.

Hồ Chí Minh trong thực tế đã trở thành biểu tượng, niềm tin, giá trị tinh thần văn hóa của dân tộc - không thể phủ nhận dưới bất cứ lý lẽ nào. Đây là thực tế hiện hữu sống động trong đời sống tinh thần, văn hóa của Nhân dân và dân tộc ta. Ngay từ khi còn sống, Hồ Chí Minh đã trở thành “huyền thoại”, được Nhân dân tôn vinh như một “thánh nhân”, một vị thánh sống. Đây là điều hiếm có trên thế giới. Vậy nên, đã có hơn 600 di tích, địa điểm lưu niệm Hồ Chí Minh tại gần 30 tỉnh, thành phố; 103 tượng và tượng đài Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên, trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc, hàng triệu người đến viếng Lăng Bác mỗi năm, “Tên Người là cả một niềm thơ”, “nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”, “cháu ngoan Bác Hồ”, “Bộ đội Cụ Hồ”... Tất cả hiện thực này đã khẳng định biểu tượng, niềm tin, văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội, tinh thần của Nhân dân, đất nước Việt Nam. Theo đó, bất kỳ hành vi, thái độ, ứng xử xúc phạm, bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh đều là sự phản văn hóa và xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng, sâu đậm của đất nước, con người Việt Nam. Sử dụng các phương thức đó trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh tất yếu mang lại hiệu quả cao, những quan điểm sai trái, thù địch có dụng ý chính trị xấu xa tất yếu sẽ thất bại.

Ba là, đấu tranh dựa vào sự đánh giá, ghi nhận của Nhân dân thế giới về giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Đây là phương thức quan trọng, là tiếng nói khách quan, trung thực từ nước ngoài, thậm chí là những đánh giá của những người từng là “đối thủ”, có thù hằn với Việt Nam và Hồ Chí Minh trước đây. Các đánh giá đó có thể là những đánh giá về Hồ Chí Minh, hoặc có thể là sự vạch trần những chủ thể, những quan điểm sai trái, thù địch của các chủ thể đó về Người.

Nhân dân và chính phủ các nước dành tình cảm, đánh giá cao về tài năng, đạo đức, nhân cách tư tưởng Hồ Chí Minh: Thể hiện rõ nhất là đã có 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước khi Người qua đời; Khu Di tích Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Nhà sàn Bác Hồ đã đón hơn 72 triệu lượt khách từ hơn 160 quốc gia trên thế giới, trong đó có hơn 100 đoàn nguyên thủ quốc gia và hàng trăm đoàn quốc tế cấp cao trong 50 năm qua; tên, tượng, tượng đài, khu di tích, lưu niệm, không gian Hồ Chí Minh... hiện có ở 20 quốc gia, trải hầu khắp châu lục; nhiều bài hát, tranh, ảnh, phim về Người được thế giới sáng tác, sản xuất; nhiều học giả, nhà nghiên cứu, hội thảo quốc tế về Hồ Chí Minh được công bố, tổ chức; 07 triệu người dân trên thế giới lựa chọn Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật quan trọng nhất thế kỷ XX và nằm trong danh sách 20 nhà lãnh đạo và nhà cách mạng có uy tín nhất thế giới; đặc biệt, là sự vinh danh Người là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của UNESCO,... Những điều này đã khẳng định tình cảm, sự tôn trọng, ngưỡng mộ của thế giới về Người, là sự thật khách quan, tự nó đã phản bác lại hoàn toàn các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Nhân dân và chính phủ các nước thừa nhận bản chất phản động, hám danh lợi của số ít tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh, như Việt Tân, các báo, đài có chương trình Việt ngữ (BBC, RFA, VOA, SBTN..) và nhóm người gốc Việt chống cộng… Những quan điểm mà các tổ chức, cá nhân này đưa ra thiếu tính chính xác, dụng ý chính trị xấu xa, tuyệt đại đa số mọi người đều nhận thức được. Do vậy, hành động thực tiễn của chúng nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ không được ai tin và đó là cơ sở thực tiễn phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch mà chính chúng đưa ra.

Ngoài những vấn đề nêu trên, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh còn dựa trên phương thức chính trị, pháp lý của Đảng, Nhà nước ta. Những căn cứ chính trị, pháp lý của Đảng, Nhà nước làm cơ sở nhận diện và xử lý với các hành vi xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh, nổi bật là: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, năm 2013) tại Điều 4 khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Điều 64 chỉ rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là “sự nghiệp của toàn dân” và một trong những nội dung về “Bảo vệ Tổ quốc” ở Điều 65 là “bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trong các văn kiện chính trị của Đảng đã ghi nhận những giá trị, cống hiến to lớn của tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức, phong cách của Người đối với đất nước, xã hội và các tầng lớp Nhân dân qua các thời kỳ phát triển của cách mạng Việt Nam. Những quan điểm chính trị của Đảng về Hồ Chí Minh là phương thức quan trọng trong định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về Người. Đồng thời, góp phần đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Điều 78, 79, 88, 258, Nxb Tư pháp.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.    

4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, năm 2013). Điều 4, Điều 64, Điều 65

5. Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

6. Từ điển Tiếng Việt (2008), Nxb Đà Nẵng.

Giảng viên Nguyễn Văn Thuyên
Học viện Phòng Không - Không Quân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra