Bàn về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng, chống tham nhũng

Bàn về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng, chống tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.
Phát hiện, tiếp nhận, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm ở Quảng Trị
Phát hiện, tiếp nhận, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm ở Quảng Trị
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tham mưu xây dựng và xây dựng theo thẩm quyền kế hoạch thực hiện Chỉ...
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu nội tại, là quy luật phát triển của Đảng. Ngay từ Đại hội I (3-1935) Đảng ta đã đề...
Bất cập trong thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra Nhìn từ Lào Cai
Bất cập trong thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra: Nhìn từ Lào Cai
(ThanhtraVietNam) – Đối chiếu Luật Thanh tra năm 2010, các quy định của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra, trình tự thủ tục...