Chia sẻ kinh nghiệm về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Thanh tra Chính phủ

Chia sẻ kinh nghiệm về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Thanh tra Chính phủ

(ThanhtraVietNam) - Tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (mở rộng), chiều ngày 18/7, ông Nguyễn Văn Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đã chia sẻ một số kinh nghiệm về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Một số lưu ý khi áp dụng quy định trong việc ban hành quyết định thanh tra
Một số lưu ý khi áp dụng quy định trong việc ban hành quyết định thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều quy định thay đổi so với Luật Thanh tra năm 2010 trong việc ban hành quyết định thanh tra. Các...
Bài 1 Xây dựng pháp luật và các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động xây dựng pháp luật
Bài 1: Xây dựng pháp luật và các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động xây dựng pháp luật
(ThanhtraVietNam) - Xây dựng pháp luật xuất phát từ nhu cầu của xã hội, trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhu cầu điều chỉnh này, cùng các...
Bài 2 Vận dụng hoạt động xây dựng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay
Bài 2: Vận dụng hoạt động xây dựng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay
(ThanhtraVietNam) - Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo có mối quan hệ qua lại, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau; đây đều là những quy phạm xã hội điều chỉnh...