Bình Phước:

Tiếp tục kiểm tra, rà soát kết hợp tuyên truyền, vận động để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài

Thứ năm, 23/11/2023 16:16
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Bình Phước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại tỉnh Bình Phước, thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cấp, các ngành trên địa bản tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Luật khiếu nại, Luật Tổ cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua đó, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, công dân tập trung tại các trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ, phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết quả theo dõi của Ban Tiếp công dân Trung ương cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương đã có những chuyển biến tích cực; việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc qua đó những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: binhphuoc.gov.vn

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, từ đó góp phần hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội cũng được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành vận dụng một cách linh hoạt để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Bên cạnh những kết quả, UBND tỉnh Bình Phước cũng cho rằng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng còn có những hạn chế: một số cơ quan, đơn vị công chức làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác dẫn đến một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn phải gia hạn thời gian giải quyết; một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp.

Nguyên nhân được địa phương này chỉ ra chính là việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm dùng mức; một số vụ việc xảy ra chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên cấp trên.

Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp

Công tác hòa giải ở cơ sở đôi khi còn chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời dẫn đến việc người dân làm đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vượt cấp và có tính chất đùn đẩy lên cấp trên. Chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức về giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, nhận thức của một số người dân về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế hoặc cố tình khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước, có thái độ không chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật dẫn đến việc khiếu nại vượt cấp và kéo dài.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện nay, trên địa bản vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài mặc dù đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện đến các cơ quan Trung ương và địa phương.

Đối với các vụ việc này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã và thành phố rà soát, tuyên truyền, giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, do địa phương này đang triển khai, đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện các quy định về cơ chế, chính sách chưa đồng bộ nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi việc công dân không thống nhất với phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và phát sinh khiếu kiện. Do đó, dự báo trong thời gian tới vẫn còn phát sinh các khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Để khắc phục và giải quyết tình hình, địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dẫn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung giải quyết và đôn đốc các sở, ngành, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; theo dõi và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành.

Riêng đối với các vụ việc khiếu kiện kéo dài đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, Phó Thủ tướng kết luận đồng ý với kết quả rả soát của Thanh tra Chính phủ. Cả hệ thống chính trị của tỉnh sẽ tiếp tục vào cuộc làm việc, đối thoại, đồng thời, vận dụng các chính sách an sinh xã hội để xem xét giải quyết cho các hộ dân. Tuy nhiên, không tránh khỏi việc một số công dân cố tình khiếu nại vượt cấp, UBND tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, vận động công dân trở về địa phương nhằm hạn chế tụ tập khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự./.

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra