Thanh tra Điện Biên:

Triển khai các nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế

Thứ tư, 23/02/2022 15:27
(ThanhtraVietNam) - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19, ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phương án điều hành linh hoạt để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” theo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên trong công tác; ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021; thời gian thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác cơ bản được chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Đáng chú ý, kế hoạch thanh tra được phê duyệt của toàn Ngành đã được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Hầu hết các cuộc công bố quyết định thanh tra về thành phần tham dự đều hạn chế số lượng người tham dự, đối với đoàn thanh tra chỉ cử đại diện một số thành viên tham gia đoàn thanh tra, đối với đơn vị được thanh tra yêu cầu đại diện lãnh đạo và các thành phần liên quan trực tiếp.

Sau khi công bố quyết định, các đoàn thanh tra đã tiếp nhận hồ sơ thanh tra mang về trụ sở các cơ quan thanh tra để kiểm tra, xem xét; không thực hiện làm việc trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra nhằm ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện 75 cuộc thanh tra hành chính và hàng trăm cuộc thanh tra chuyên ngành. Các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng; chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục, thời gian theo qui định của pháp luật. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng, xử lý hành chính hơn 100 tổ chức, cá nhân và kiến nghị khởi tố hình sự 20 vụ, chủ yếu liên quan đến khai thác rừng, phá rừng.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại trụ sở nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện việc khai báo y tế theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tiếp 1.226 lượt công dân, với 1.508 người được tiếp (có 13 đoàn đông người, với 97 người được tiếp); đã tiếp nhận 2.378 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó, có 703 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết (đã hướng dẫn 11 đơn, chuyển 685 đơn, đôn đốc giải quyết 7 đơn). Các vụ việc đã được các cấp, các ngành tập trung xem xét kịp thời đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với công dân đến trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp dân các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí người đo kiểm tra thân nhiệt cho công dân, khai báo thông tin, phát khẩu trang miễn phí cho công dân, yêu cầu sát khuẩn tay.

leftcenterrightdel
Điểm cầu tỉnh Điện Biên tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Ảnh: Hồng Ánh

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức trực tiếp công dân thực hiện tiếp nhận đơn hoặc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân được ngăn bằng vách kính với khoảng cách ngồi tối thiểu từ 2 mét để đảm bảo an toàn.

Đơn thư tiếp nhận của công dân đã được xử lý kịp thời và trả kết quả cho công dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Đối với các vụ việc đông người, cán bộ, công chức tiếp công dân đã giải thích và vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tiếp dân, cán bộ, công chức tiếp dân đã hướng dẫn giải thích cho công dân hiểu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền công dân thực hiện gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo hệ thống dịch vụ bưu chính công ích, cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy trình xử lý đơn thư và gửi kết quả xử lý đến công dân theo đường bưu điện hoặc trả kết quả trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cán bộ làm công tác tiếp công dân cũng như đối với công dân khi đến trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc đi thẩm tra xác minh, làm việc với dân nên một số vụ việc khiếu nại, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, việc giải quyết còn chậm tiến độ, phải gia hạn giải quyết.

Ngô Tân - Hồng Ánh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra