An Giang: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 31/10/2023 15:18
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua tại An Giang, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, đạt nhiều kết quả; trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Tuyên truyền, phố biến pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang luôn xác định việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả. Đến này các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện 331 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 11.664 lượt người tham dự, trọng tâm là tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn và trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được 53 tin, 84 bài viết, 01 câu chuyện về PCTN; cấp phát 1.211 tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN. Qua công tác tuyên truyền tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Tri Tôn. Ảnh: Trang PCTNAG

Các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên niêm yết công khai, minh bạch trong hoạt động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ, thời hạn giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu. Trong kỳ đã tiến hành kiểm tra tại 15 đơn vị, qua kiểm tra, chưa phát hiện sai phạm.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 122 người thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó huyện An Phú 15 người, Châu Phú 12 người, Châu Thành 41 người, Phú Tân 07 người, Tri Tôn 14 người, Sở Tư pháp 01 người, Sở LĐTB&XH 03 người, Trường Cao đẳng Nghề An Giang 01 người, Sở NN&PTNT 26 người, Sở TT&TT 02 người.

Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 đã có 1.080 người tại 43 cơ quan, đơn vị (thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh) đã thực hiện kê khai (910 trường hợp kê khai hàng năm; 68 trường hợp kê khai lần đầu; 75 trường hợp kê khai bổ sung và 27 trường hợp kê khai phục vụ công tác cán bộ). Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc kê khai, công khai và bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát theo quy định. Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt nội dung xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành và hoàn thành, công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 20 người tại 09 cơ quan, đơn vị.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 4 tỷ đồng

Thông qua các cuộc thanh tra tại các địa phương, đơn vị thời gian qua, đã kiến nghị chuyển hồ sơ các vụ việc sai phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra 05 vụ, 16 đối tượng. Trong đó, UBND huyện Chợ Mới phát hiện sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước với tổng số tiền sai phạm gần 3,2 tỷ đồng; đã chuyển hồ sơ các vụ việc sai phạm (04 vụ, 10 đối tượng) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Chợ Mới xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành phát hiện vi phạm trong quản lý thu, chi tài chính của đơn vị với số tiền hơn 744 triệu đồng; qua đó UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc (01 vụ, 06 đối tượng) sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh làm rõ. Đến nay, các vụ việc tại huyện Chợ Mới đã thu hồi được hơn 1,5 tỷ đồng; vụ việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành đã thu hồi đủ số tiền 744,32 triệu đồng. Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên đã đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Long Xuyên.

Có thể nói, thời gian qua mặc dù đã tăng cường việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tuy nhiên công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường vẫn còn nhiều bất cập; việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức còn bị buông lỏng… dẫn đến khả năng tiềm ẩn phát sinh tình hình tham nhũng trong thời gian tới sẽ diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi hơn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN chưa thường xuyên, liên tục, thiếu chiều sâu, thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; nội dung, hình thức tuyên truyền còn lồng ghép chưa trở thành chuyên đề riêng biệt.

Thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng, từ đó có thể làm nẩy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng gặp khó khăn như: Một số quy định chưa được Bộ, ngành ban hành văn bản để cụ thể hóa quy định pháp luật PCTN (Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Quy định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác);…

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác PCTN chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự chủ động, thường xuyên kiểm tra theo quy định của Luật PCTN để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan, đơn vị mình.

Vì vậy, trong tình hình hiện nay, việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở mọi lĩnh vực là công việc thường xuyên, cấp bách. Những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực cần được quan tâm, chú ý theo dõi như: giải quyết thủ tục hành chính, bảo hiểm, quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách, các chương trình dự án sử dụng vốn đầu tư công và công tác tổ chức, cán bộ.

Nhiều giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần tích cực chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung vào các hoạt động sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;  tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị gắn với thực hiện dân chủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bốn là, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế làm việc; kiểm soát hiệu quả và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi vụ lợi trong thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp.

Năm là, phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, cơ quan tư pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội, khi có thông tin của xã hội và người dân, cơ quan đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có nhiệm vụ xác minh đầy đủ và kịp thời các nguồn tin và có trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật đối với người tố cáo, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCTN, nhất là các quy định mới của Luật PCTN hiện hành về kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập, đánh giá công tác PCTN và PCTN khu vực ngoài nhà nước. Xem xét, kiến nghị với Chính phủ tăng cường biên chế, nguồn lực cho các cơ quan Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đáp ứng tốt công tác theo dõi, giám sát, kiểm soát thường xuyên việc biến động tài sản, thu nhập của người kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành.

Đồng thời, các Bộ, ngành ban hành quy định cụ thể hóa về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong từng ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra