Thanh tra tỉnh Vĩnh Long:

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ hai, 16/05/2022 13:39
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh yêu cầu báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.

Theo Thanh tra tỉnh, để kịp thời tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 về Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện chỉ đạo việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo đánh giá: Nội dung báo cáo theo đề cương và phụ lục gửi kèm (được gửi qua hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và đăng trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh) và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Báo cáo phải có số liệu, tài liệu chứng minh kèm theo (có hướng dẫn tài liệu chứng minh trong đề cương gửi kèm) và điền đầy đủ các thông tin vào đề cương và phụ lục báo cáo.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị trong báo cáo đánh giá PCTN phải nêu số liệu chứng minh cụ thể (Ảnh: TTT.VL)  

Thời kỳ báo cáo đánh giá: từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021. Các đơn vị có thể gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc gửi file về hộp thư điện tử, trong quá trình thực hiện báo cáo, các đơn vị có vướng mắc liên hệ với Thanh tra tỉnh để trao đổi các nội dung, thông tin liên quan đến nội dung báo cáo.

Thanh tra tỉnh cũng lưu ý, việc tính điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Vĩnh Long được tính từ kết quả thực hiện công tác PCTN của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị thuộc UBND tỉnh theo các tiêu chí đánh giá được ban hành theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan báo cáo, điền đầy đủ các kết quả thực hiện vào phụ lục và lập tập tin tài liệu chứng minh gửi kèm.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra