Bình Định: Thi hành dứt điểm các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Thứ sáu, 23/02/2024 17:25
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định tập trung rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Phải thi hành 12 việc với các tội tham nhũng, kinh tế

Báo cáo kết quả công tác THADS 4 tháng đầu năm 2024 (theo Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS ngày 31/5/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS) của Cục THADS tỉnh Bình Định cho thấy, Cục đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường việc xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc đã ra quyết định có điều kiện thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong, các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc tín dụng, ngân hàng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Cụ thể, Cục THADS tỉnh đã nhận tổng số 2.718 bản án; tổng số phải thi hành là 6.798 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 4.799 việc (chiếm 70,59%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), hoãn, tạm đình chỉ là 1.999 việc (chiếm 29,41%).

Riêng về kết quả thi hành án đối với các tội tham nhũng, kinh tế, qua 4 tháng đầu năm 2024, tổng số việc phải thi hành là 12 việc, tương ứng với gần 11,5 tỷ đồng. Trong đó, có điều kiện thi hành 5 việc với số tiền trên 6,2 tỷ đồng; chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 7 việc với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 01 việc với số tiền hơn 680 triệu đồng. Chuyển kỳ sau giải quyết là 11 việc, với số tiền gần 10,8 tỷ đồng. Số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng là 27 việc, với số tiền trên 600 triệu đồng.

Cùng với công tác thi hành án, Cục THADS tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 15/QĐ-CTHADS ngày 22/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-CTHADS của Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Theo đó, trong năm 2024, Cục THADS tỉnh sẽ kiểm tra toàn diện đối với 02 đơn vị (Chi cục THADS huyện Hoài Ân, Phù Mỹ), kiểm tra chuyên đề một số đơn vị khác. Đến nay, Cục THADS tỉnh đã kiểm tra toàn diện 02/02 đơn vị. Việc kiểm tra thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.

Sau khi kiểm tra, Cục THADS tỉnh ban hành kết luận, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra. Mặt khác, Cục THADS tiếp tục kiểm tra các chuyên đề liên quan, kiểm tra công vụ đối với các đơn vị theo kế hoạch đã ban hành. Đối với các đơn vị không có kế hoạch kiểm tra, đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục THADS tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.   

Bên cạnh đó, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân hàng ngày và định kỳ theo đúng nội quy, quy chế. Trong tháng thứ 4, các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 03 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả, đã giải quyết xong 03/03 đơn thư khiếu nại, tố cáo (02 khiếu nại, 01 tố cáo).

leftcenterrightdel
  Đất đai là một trong những lĩnh vực có liên quan đến tham nhũng. (Ảnh minh họa, nguồn: Hoài Luân - laodong.vn)

Tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Trong tháng thứ 5, Cục THADS tỉnh Bình Định tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong năm 2024. Chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Đáng chú ý, Cục THADS tỉnh tập trung rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức, tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, các vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong. Kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành án, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền thi hành án dân sự, thi hành án hành chính chính xác.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng quy trình. Thực hiện tốt công tác kiểm tra; kịp thời xử lý, giải quyết các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, bảo đảm đúng trình tự thủ tục, đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật; tránh phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, theo dõi đầy đủ, kịp thời các vụ việc THAHC trên địa bàn. Kịp thời thực hiện kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án. Phối hợp chặc chẽ với cơ quan chuyên môn được UBND giao làm đầu mối và tham mưu để UBND, Chủ tịch UBND chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án hành chính nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định thành chính đã có hiệu lực pháp luật./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra