Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Thứ sáu, 29/07/2022 16:07
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Quyết định số 959/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo đó Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị, đối với các cá nhân được lựa chọn xác minh.

Với mục đích xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập, tính trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, đồng thời góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Bộ GTVT đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Nghị định số 130/2020/NĐ-CP); bảo đảm kịp thời, công khai, khách quan, trung thực.

Bộ GTVT thông qua Kế hoạch hướng đến xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là bản kê khai) của người có nghĩa vụ kê khai. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

leftcenterrightdel
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là một trong 3 đơn vị thuộc Bộ GTVT sẽ  tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, Bộ sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 03 đơn vị gồm: Ban Quản lý dự án 6, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (gồm: Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I) và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Theo Kế hoạch, tổng số người được xác minh là 17 người, trong đó: có 4 người thuộc Ban Quản lý dự án 6; 7 người  thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 6 người thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam. Tại mỗi đơn vị được xác minh có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị (thuộc thẩm quyền xác minh của Bộ GTVT).

Về tiêu chí lựa chọn người được xác minh, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó.

Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau đây: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Về hình thức lựa chọn, người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm; khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra Bộ mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh; việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Thanh tra Bộ căn cứ Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị, đối với các cá nhân được lựa chọn xác minh./.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra