Thành phố Hồ Chí Minh:

Cần làm rõ hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng đất đai, tài nguyên

Thứ hai, 01/08/2022 13:50
(ThanhtraVietnam) – Đó là kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí mà UBND Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn Thành phố, vừa qua.

100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2021, là những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực, song với quyết tâm cao, cùng với các giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả. Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên suốt 5 năm đều đạt và vượt. Thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán.

Đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn NSNN, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh nguồn nhân lực, tăng cường hội nhập quốc tế.

Công tác xây dựng, ban hành, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Thành phố chú trọng, cơ bản đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo cơ sở quan trọng cho việc tổ chức thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, Thành phố đã xây dựng, ban hành các văn bản về tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong lĩnh vực quản lý và các định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: HA) 

Thành phố đã tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN cơ bản chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, đa dạng hóa các kênh thu nộp NSNN để rút ngắn thời gian nộp thuế, mở rộng triển khai hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp dữ liệu người nộp thuế với cơ quan thuế. Thành phố đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách, có chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, cơ bản thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khắc phục tình trạng thất thu ngân sách.

Kết quả thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu (riêng năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thu đạt 91,8% dự toán). Chi NSNN bảo đảm nhiệm vụ đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động nghiêm trọng, Thành phố đã thực hiện tiết giảm các khoản chi, trong đó cắt giảm các khoản chi chưa cấp bách, chi hội họp, công tác… để phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn. Năm 2020 tiết kiệm chi thường xuyên đạt 367 tỷ đồng (kế hoạch là 215 tỷ đồng), năm 2021 đạt 418 tỷ đồng (kế hoạch là 206 tỷ đồng).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 86,06% tổng kế hoạch vốn. Giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đang theo dõi 19 dự án ODA với tổng mức đầu tư khoảng 123.274 tỷ đồng (vốn ODA: 103.460 tỷ đồng; vốn đối ứng 19.813 tỷ đồng). Trong đó, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bố trí khoảng 30.480 tỷ đồng.

Đến năm 2021, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố đều được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. Nguồn kinh phí nhà nước cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập giảm dần. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số DNNN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn: 8/15 tổng công ty, công ty mẹ có doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng; 16/32 doanh nghiệp khối công ty độc lập có doanh thu trên 100 tỷ. 9/15 tổng công ty, công ty mẹ có lợi nhuận hằng năm trên 100 tỷ đồng. Việc thực hiện tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh đạt khá, bằng 171,65% so với chi phí tiết kiệm kế hoạch...

Cần làm rõ hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng đất đai, tài nguyên

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số vấn đề hạn chế cần khắc phục như: Còn một số nội dung, thông tin, số liệu báo cáo chưa bám sát và chưa đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn giám sát, một số thông tin chưa bảo đảm tính chính xác. Một số nhận định, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung, chưa rõ ràng. Nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo Thành phố cần làm rõ hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng đất đai, tài nguyên, nguồn lực… 

Một số thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố cần đánh giá thực chất hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các dự án, chú trọng đánh giá kết quả đầu ra; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, nhất là tính hợp lý trong huy động nguồn lực ODA trong bối cảnh hiện nay; ưu tiên tập trung vốn vay cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tác động lan tỏa với nền kinh tế mà khu vực tư nhân không thực hiện được, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, ưu tiên bố trí dự án hoàn thành, tiến độ giải ngân tốt; thu hồi vốn ứng trước, bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở thực tiễn tổ chức thực hiện, Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố đánh giá, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách, pháp luật, đưa ra đề xuất sửa đổi cụ thể những chính sách, pháp luật chưa hợp lý. Trong đó chú trọng các quy định liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Đoàn giám sát nghiên cứu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung để tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, bao quát, khả thi cho tổ chức thực hiện mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra