Cần Thơ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 18/09/2023 08:16
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đẩy mạnh, qua đó góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong tháng 8, Thành phố đã triển khai 34 cuộc thanh tra, kiểm tra, có 13 cuộc kỳ trước chuyển sang. Trong đó, có 22 cuộc thanh tra hành chính và 12 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ngoài ra, đã triển khai 490 cuộc kiểm tra thường xuyên đối với 46 tổ chức và 283 cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 53 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 198 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 198 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành phố đã tiếp 210 lượt (trong đó Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 24 lượt người; các sở, ngành tiếp 08 lượt người và quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp 178 lượt người) với 219 người (trong đó tiếp thường xuyên là 180 lượt với 188 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 30 lượt với 31 người).

Đồng thời, tiếp nhận 388 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, qua phân loại, xử lý, có 33 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó có 19 đơn kỳ trước chuyển sang), giải quyết 6/33 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó đã giải quyết 5/32 đơn khiếu nại, 1/1 đơn tố cáo).

leftcenterrightdel
Thành phố Cần Thơ (ảnh minh họa) 

Ngoài ra, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định. Tiếp tục tiển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong tháng 8, các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận hòa giải là 119 vụ, trong đó đưa ra hòa giải: 119 vụ, hòa giải thành 96 vụ (tỷ lệ 80,6%), không thành 23 vụ (tỷ lệ 19,3 %).

Nhìn chung, trong tháng 8, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố duy trì phát triển và đạt những kết quả khả quan. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Trong tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tập trung triển khai các hoạt động công tác, giải pháp hiệu quả, quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và phấn đấu vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; theo dõi chặt chẽ hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đấy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra