Cần Thơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 17/05/2023 17:07
(ThanhtraVietNam) – Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thông qua công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng để kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cấn Thơ, qua đó kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Mặt khác, việc rà soát đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong quý III năm 2023, Thành phố sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 có nội dung liên quan dến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng còn hiệu lực thi hành.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát văn bản do các cơ quan liên quan gửi đến. Đồng thời, xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành còn hiệu lực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng và gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 8 năm 2023.

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra