Cao Bằng: Xử lý nghiêm các hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 07/03/2023 13:58
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 vừa được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng ban hành.

Kế hoạch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện đồng bộ, trọng tâm, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể; PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu cực, việc thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ.

leftcenterrightdel
Một cuộc họp của Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng. Ảnh: sovhtt.caobang.gov.vn

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, liêm chính, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong các đơn vị, các phòng trực thuộc Sở VHTTDL.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường việc thực hiện công tác PCTN, đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản của tỉnh Cao Bằng về PCTN; xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng của toàn thể đảng viên, CBCCVC và người lao động toàn ngành VHTTDL. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng việc thi hành Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đảm bảo việc thực hiện các quy định về PCTN được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đầy đủ và hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng việc xử lý nghiêm, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra