Kon Tum:

Chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 04/08/2022 14:19
(ThanhtraVietNam) - Ngày 02/8, UBND tỉnh Kon Tum có Văn bản số 2493/UBND-NC về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, báo cáo định kỳ kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm: Báo cáo theo Mẫu đề cương báo cáo và các Biểu số liệu: 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN (trong đó, Sở Nội vụ báo cáo thêm Biểu số liệu 04/PCTN, 05/PCTN); Báo cáo định kỳ hằng tháng, Quý II, Quý III và Quý IV: Báo cáo theo các Biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Https://kontum.gov.vn/ 

Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh: Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm báo cáo các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng theo Phần B của Mẫu đề cương báo cáo và các Biểu số liệu: 06/PCTN, 07/PCTN, 08/PCTN, 09/PCTN. Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo khoản 4c mục I Phần A của Mẫu đề cương báo cáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đầy đủ các báo cáo, biểu mẫu và đúng thời gian quy định về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).  Đối với cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP, đồng thời gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị về UBND cấp tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo để phục vụ quản lý.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Tỉnh ủy./.

Đỗ Văn Nhân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra