Vĩnh Long:

Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 09/04/2024 21:34
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân dự tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiện quả công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị từ Tổng cục, Cục, Chi cục tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản, Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, trong đó triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026.

Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đánh giá, giám sát kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chú trọng bố trí lực lượng làm công tác kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra.

leftcenterrightdel
Cục Thi hành án tỉnh Vĩnh Long tập huấn nghiệp vụ năm 2024 (Ảnh: C.THA.VL) 

Tổng cục THADS tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác THADS, THAHC theo hướng sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; rà soát các quy trình, quy chế nội bộ, quy chế kiểm tra, chủ động sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính khả thi, đồng bộ; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra hàng năm trong Hệ thống THADS có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính; kiểm tra địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra công tác phân loại án, công tác đưa tài sản thi hành án ra định giá, bán đấu giá, việc tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ việc do Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Xử lý nghiêm các vi phạm, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý.

Chủ động thực hiện kiểm tra đối với Cục; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu Cục thực hiện không hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị mình phụ trách, công tác kiểm tra, tự kiểm tra; chỉ đạo, yêu cầu các Cục thực hiện biện pháp khắc phục vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện sau kiểm tra.

Tổng cục THADS chỉ đạo các Cơ quan THADS tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30/9/2023, gửi về Tổng cục trước ngày 30/3/2024 để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Việc thực hiện tự kiểm tra phải Kết luận theo đúng mẫu của Quy chế kiểm tra trong THADS ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS. Tổng Cục trưởng, Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, trước pháp luật về kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị quản lý theo thẩm quyền. Trường hợp qua kiểm tra, kết luận không phát hiện sai phạm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm sát kiểm tra lại phát hiện sai phạm thì sẽ xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.  Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Tổng cục, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra kết quả tự kiểm tra của địa phương.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra