Bình Phước:

Chuyển đổi vị trí công tác góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 26/03/2024 09:00
(ThanhtraVietnam) - Chủ động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh là mục tiêu của kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
leftcenterrightdel
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (giữa) trao quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ lãnh đạo. Ảnh:thanhnien.vn 

Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2024.

Cơ hội để cán bộ, công chức nâng cao trình độ, kỹ năng tại các vị trí khác nhau


Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 274/KH-UBND ngày 28/8/2023 rà soát chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thực hiện chuyển đổi 127 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển đổi vị trí công tác giúp CBCCVC có cơ hội tiếp cận, học hỏi thêm các lĩnh vực công tác khác nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xứ lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Qua đó, giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nắm bắt được năng lực, phẩm chất, đạo đức của CBCCVC, từ đó có biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu tất cả CBCCVC thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, đơn vị, địa phương; có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, CBCCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Không được lợi dụng việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập CBCCVC. Ngoài ra, CBCCVC được chuyển đổi đi phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh, vị trí việc làm nơi đến theo quy định.

Các trường hợp phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Thứ nhất, là CBCCVC giữ chức vụ cấp trưởng từ đủ 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng các ngành thanh tra, tài chính cấp tỉnh, cấp huyện (gồm cấp trưởng các phòng phụ trách lĩnh vực thanh tra, tài chính thuộc sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện).

Thứ hai, là chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm các vị trí việc làm thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP này 01/7/2019 của Chính phủ, có thời hạn công tác đủ 02 năm (đủ 24 tháng) đến đủ 05 năm (đủ 60 tháng), hoặc theo quy định của Bộ, ngành trung ương thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.

Thứ ba, là chuyển đổi đối với người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan: không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan (trường hợp đã được bố trí phải thực hiện chuyển đổi) gồm: (1) thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; (2) người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) người đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan (nội vụ, thanh tra, tài chính, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường cùng cấp ở một địa phương). Trong trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi bố trí.

Các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi, không thực hiện chuyển đổi

Công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra, xác minh.

Công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

Công chức, viên chức đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc hoặc đang biệt phái công tác.

Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Công chức, viên chức nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Ngoài ra cần lưu ý không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc không có vị trí công tác khác phù hợp để chuyển đổi.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp nêu trên là từ đủ 02 năm (đủ 24 tháng) đến đủ 05 năm (đủ 60 tháng) theo quy định của bộ, ngành trung ương thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực. Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chuyển đổi vị trí công tác thì bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi mà không cần đủ thời gian công tác nêu trên./.

BTV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra