Có đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hiểu về phòng, chống tham nhũng chưa thấu đáo

Thứ hai, 17/01/2022 17:14
(ThanhtraVietNam) - Cách hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thấu đáo nên việc tham mưu giúp lãnh đạo Bộ ban hành một số chính sách chung về quản lý khoa học và công nghệ chưa gắn với công tác PCTN một cách rõ ràng và hiệu quả.

Đây là thông tin được nêu tại báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi gửi Thanh tra Chính phủ.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ này, năm 2021, công tác PCTN đã có những kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị nói riêng và của Bộ nói chung, các cá nhân, tổ chức được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc với các cơ quan thuộc Bộ.

leftcenterrightdel
Trong kỳ báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng. Ảnh: Thái Minh

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về PCTN chưa cụ thể, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, thiết thực.

Đáng chú ý, vai trò của một số tổ chức Đảng, công đoàn chưa được thể hiện rõ nét đối với công tác PCTN.

Báo cáo cũng cho biết, năm 2022, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN, chú trọng xây dựng cơ chế chính sách quản lý khoa học công nghệ, bảo đảm sự công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động quản lý khoa học công nghệ.

Bên cạnh đề xuất việc tiếp tục hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ này cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra