Bình Định:

Còn những hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 12/05/2023 15:43
(ThanhtraVietNam) - Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển toàn diện của địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác này vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Chuyển 23 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra

Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022) của UBND tỉnh Bình Định cho thấy, việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các ngành, địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Giai đoạn 2012-2022, huyện Hoài Nhơn qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện, xử lý kỷ luật 01 trường hợp nhận hối lộ trong thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự.

Trong kỳ, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 799 cuộc thanh tra hành chính tại 1.600 đơn vị, phát hiện 739 đơn vị có vi phạm với số tiền 179.277 triệu đồng và 74.756.543 m2 đất các loại, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 103.363 triệu đồng, 801.448 m2 đất các loại, kiến nghị xử lý bằng các hình thức 75.914 triệu đồng, 73.955.095 m2 đất các loại, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 170 tập thể và 513 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an các cấp tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 18 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 2.025 cuộc thanh tra, kiểm tra theo đoàn và 38.294 lượt kiểm tra độc lập tại 69.554 lượt tổ chức, cá nhân. Kết quả, phát hiện sai phạm về kinh tế 70.243 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 21.897 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác 48.346 triệu đồng, ban hành 20.922 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 810 tổ chức và 20.112 lượt cá nhân với số tiền 66.194 triệu đồng, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an các cấp tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tổ chức tiếp nhận 34.702 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; qua xử lý đã hướng dẫn, chuyển đơn, lưu đơn đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền. Thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền đối với 9.905 vụ khiếu nại và 683 vụ tố cáo. Qua giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 24.686 triệu đồng, 20.158 m2 đất các loại, kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 19.608 triệu đồng, 16.218 m2 đất các loại; kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với 27 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an các cấp tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 04 vụ có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 tại điểm cầu tỉnh Bình Định. (Ảnh: noichinh.vn) 

Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế     

UBND tỉnh Bình Định nhận định, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về PCTN, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tình hình tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực từng bước được kiềm chế.

Tuy nhiên, cùng với đó, một số ít cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn chung chung, nội dung, giải pháp chưa cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp theo đặc điểm tình hình của ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước do mình theo dõi, phụ trách.

Đặc biệt, người đứng đầu một số ít cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao so với yêu cầu, nhất là trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu một số nơi chưa chú trọng thực hiện tốt việc định kỳ kiểm điểm trách nhiệm của mình trong chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo bảo đảm có hiệu quả.

Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực chưa cao so với yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo nhìn chung còn ít, chưa đáp ứng mong đợi của Nhân dân.

Theo UBND tỉnh Bình Định, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, tiêu cực. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về PCTN, tiêu cực của cơ quan Thanh tra cấp sở và cấp huyện chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao so với yêu cầu. Việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng còn nhiều khó khăn do hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra