Đà Nẵng đề xuất cần rà roát, hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn trong phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 28/07/2022 18:45
(ThanhtraVietNam) - Qua triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012-2022 trên địa bàn, thành phố (TP) Đà Nẵng cho thấy, việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn gặp vướng mắc. Do đó, UBND TP đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn cụ thể để địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả hơn.

Đã chuyển đổi 1.248 vị trí công tác

Trong giai đoạn 2012-2022, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo đúng các quy định của Trung ương, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, toàn TP đã tổ chức được 974 lớp tuyên truyền pháp luật có nội dung liên quan đến Luật PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người dân tham dự; phát hành 20.352 đầu sách, tài liệu về pháp luật PCTN. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần giáo dục tư tưởng, truyền thống cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC và Nhân dân trên địa bàn trong việc PCTN.

Đặc biệt, UBND TP. Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở với những hình thức phù hợp, như: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, web điều hành, niêm yết tại trụ sở làm việc...

Đồng thời, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định. Từ 01/7/2012 đến 31/3/2022, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 1.259 văn bản; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 125 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi được 1.248 vị trí. Mặt khác, từ năm 2011-2017, TP. Đà Nẵng luôn thuộc nhóm “Rất tốt” về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; 05 năm liên tiếp 2012-2016 dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, các năm 2017-2019 đều nằm trong nhóm dẫn đầu. Nhiều mô hình, cách làm mới của TP. Đà Nẵng được Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá cao.

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản, thu nhập, UBND TP đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau đó, Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị có hiệu lực thi hành, UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện.

Qua triển khai 50.595 cuộc thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn 2012-2022, các cơ quan đã phát hiện 10 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Theo đó, đã chuyển 10 vụ việc này đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

leftcenterrightdel
Ngày 01/7/2022, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. Đà Nẵng chủ trì phiên họp thứ nhất. (Ảnh minh họa, nguồn VOV)

Tăng cường tập huấn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Theo UBND TP. Đà Nẵng, quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN vẫn còn một số vướng mắc, khó triển khai, như: Công tác kiểm soát xung đột lợi ích; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc kiểm tra thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tổ chức các giải pháp phòng ngừa trong các tổ chức, đơn vị khu vực ngoài Nhà nước... Theo đó, UBND TP đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức rà soát và hướng dẫn chi tiết các nội dung này. Đồng thời, tổ chức tập huấn cụ thể để địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả hơn.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/12/2020, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, UBND TP. Đà Nẵng thấy phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, về kê khai bổ sung, về việc xác minh theo kế hoạch... Vì vậy, UBND Thành phố đề nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập để việc thực hiện được thống nhất và đạt hiệu quả. Mặt khác, rà soát, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định chưa có, chưa phù hợp để thống nhất cách hiểu và thực hiện.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn xây dựng các quy chế phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và Nhân dân vào công tác PCTN nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong PCTN.

Để tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về PCTN, UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về nhiệm vụ PCTN trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí nhất là các vụ nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán đảm bảo kỷ cương.

Đặc biệt, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, lấy hiệu quả công tác PCTN là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan ngôn luận và công dân trong công tác PCTN. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các tổ chức xã hội, báo chí, doanh nghiệp trong PCTN; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra