Hòa Bình:

Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ năm, 04/08/2022 14:57
(ThanhtraVietNam) - Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp tại tỉnh Hòa Bình được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, quân sự, địa phương, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội để phát triển kinh tế, xã hội.

6 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hòa Bình được chú trọng thực hiện; mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình giải quyết; phần lớn các địa phương đã đề ra và thực hiện được nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, đông người. Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc và có những bước tiến triển tích cực; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động hơn trong kiểm tra, thanh tra phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; các cơ quan tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Công tác cải cách tư pháp chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thi hành án đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện đảm bảo theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo quy định của Trung ương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, trong đó đã tổ chức tiếp 812 đoàn với 952 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn. Trong kỳ, có 48 đoàn với gần 160 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 05 đoàn với 12 lượt công dân; các đoàn còn lại đã được Ban tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Riêng ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022, đã triển khai 42 cuộc thanh tra hành chính. Ban hành 20 kết luận thanh tra trong đó 04 kết luận thanh tra năm 2021 chuyển sang, qua thanh tra phát hiện sai phạm và quyết định thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 31 triệu đồng và 16 kết luận thanh tra theo kế hoạch năm 2022 qua thanh tra bước đầu phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 12.867 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 102 triệu đồng, xử lý khác số tiền hơn 12 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 18 tập thể và 45 cá nhân có vi phạm, bàn giao hồ sơ 01 vụ việc sang cơ quan điều tra Công an tỉnh theo ủy thác của Bộ công an. Toàn tỉnh đã triển khai 98 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 372 tổ chức và 294 cá nhân, đã kết thúc 72 cuộc thanh tra, kiếm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 41 tổ chức và 181 cá nhân có vi phạm, thu hồi 13 triệu đồng của 01 tổ chức có sai phạm về kinh tế, ban hành 211 quyết định xử phạt hành chính đối với 37 tổ chức với số tiền 401 triệu đồng và 174 cá nhân với số tiền 1.192 triệu đồng, tịch thu 34,2m3 gỗ...

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 320 vụ phạm pháp hình sự. Cụ thể: Đã khám phá 168/203 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm rõ 422 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 4,6 tỷ đồng; đấu tranh bắt 144 vụ, 227 đối tượng, thu giữ 2.247,93 gram heroin, 11.647 viên và 11,44 kg ma túy tổng hợp, triệt xóa 33 điểm phức tạp về ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng đã khởi tố 05 vụ, 03 bị can phạm tội về kinh tế, khởi tố 03 vụ, 05 bị can về tội tham nhũng, thu hồi 100% tài sản tham nhũng; đấu tranh với vi phạm pháp luật về môi trường: khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội hủy hoại rừng. Kiểm tra, phát hiện 121 vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính số tiền 962,7 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; ban hành Chương trình số 02-CTr/BCĐ, ngày 31/3/2022 về Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các ngành tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để án tồn quá hạn luật định, không oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác xét xử và tích cực đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối nội chính trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân./.

 

 

 

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra