Kon Tum:

Đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”

Thứ năm, 21/07/2022 20:51
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum.

Tại Văn bản số 2261/UBND-NC gửi Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC.

Đồng thời, có giải pháp chỉ đạo cụ thể về PCTN,TC, như: Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi công vụ.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng... (Ảnh minh họa, nguồn: vtv.vn)

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Trong đó, thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy... Có cơ chế cụ thể về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Cập nhật nội dung, kết quả thực hiện tổng hợp tham mưu UBND tỉnh tại Báo cáo công tác PCTN, TC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra