Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ:

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ sáu, 27/10/2023 15:25
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đảng viên, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2023 - 2025.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của Phòng, ban, ngành quận và Ủy ban nhân dân phường, các doanh nghiệp và nhân dân; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Về nội dung thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu tập trung đổi mới tư duy về thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: vnexpress.net)

Về thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; trong mua sắm xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành...

Để triển khai phong trào thi đua, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã đưa ra một số giải pháp. Cụ thể, các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận, ủy ban nhân dân phường, các khối thi đua thuộc quận tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

Mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động xã hội. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát cụ thể để các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra