Lâm Đồng:

Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 11/06/2024 16:29
(ThanhtraVietNam) – Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở Luật PCTN năm 2018, trong những tháng qua, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2024 gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành...

Cụ thể, trong những tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTNTC; tổ chức 13 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTNTC với 2.444 người tham gia; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; ban hành 03 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ để sửa đổi, bổ sung; chuyển đổi vị trí công tác đối với 67 cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 08 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ (đã phát hiện 07 đơn vị vi phạm, đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định); tiếp tục kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức... Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ là 3.039 người, Thanh tra tỉnh chuẩn vị các thủ tục để tiến hành xác minh việc kê khai, tài sản thu nhập.

leftcenterrightdel
Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Qua đó, đã phát hiện 03 vụ vi phạm có dấu hiệu tham nhũng (có 02 vụ xảy ra trong khu vực nhà nước, 01 vụ xảy ra khu vực ngoài nhà nước), cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, việc thực hiện công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện công tác này, áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng là chủ yếu, kết hợp với việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác PCTNTC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTNTC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động còn chưa tốt; việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn sai sót, vi phạm trong việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. Công tác PCTNTC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước đã được quan tâm tổ chức thực hiện, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp có thẩm quyền, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự đồng bộ, tính hiệu quả về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; việc kiểm soát tài sản, thu nhập... và chú trọng phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTNTC theo kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh… để kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác đấu tranh PCTNTC.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra