Sở NN&PTNN tỉnh Cao Bằng:

Đề cao việc tuyên truyền ý thức tiết kiệm đối với công chức, viên chức và người lao động

Thứ hai, 27/11/2023 14:28
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cao Bằng tập trung tuyên truyền, phổ biến lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đã nâng cao ý thức tiết kiệm trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng tiết kiệm và không gây lãng phí tài sản được cấp phát, sử dụng đúng mục đích những tài sản công góp phần tiết kiệm ngân sách, vì vậy tiết kiệm chi tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình của tỉnh Cao Bằng về THTK, CLP năm 2023, Sở đã ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng năm 2023 để làm khung cho các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình cụ thể, phù hợp với đơn vị mình. Sở đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, bổ sung, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2023; thực hiện công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, giao dự toán NSNN năm 2023 theo đúng nội dung và quy định.

Sở đã tự thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, quản lý và phòng chống tiêu cực, lãng phí. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tệ nạn quan liêu, lãng phí. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện kê khai tài sản nghiêm túc đầy đủ đối với cán bộ thuộc diện kê khai hàng năm.

leftcenterrightdel
 

Tập trung công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về THTK, CLP. Ảnh minh hoạ: ST

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe, công tác phí, điện nước, điện thoại, chi tiếp khách… được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm. Sở đã thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ trong việc quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên nhằm tiết kiệm kinh phí tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, hạn chế tối đa việc giải quyết kinh phí phát sinh so với dự toán được duyệt. Kết quả, 100% các đơn vị thực hiện tiết kiệm 10% các khoản chi hoạt động thường xuyên đã được cắt giảm dự toán đầu năm. Cuối năm, các đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động từ tiết kiệm chi.

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản; không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan vào việc riêng. Mở sổ theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước đối với từng công chức, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản; thường xuyên kiểm kê, đánh giá tài sản và thanh lý các tài sản hư hỏng, không thể sử dụng, không còn nhu cầu sử dụng. Tiết kiệm chi phí sử dụng điện, tắt hẳn nguồn điện, các thiết bị sử dụng điện không sử dụng khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên; dự trù mua sắm văn phòng phẩm đúng quy định, dự thảo văn bản, phát hành văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản iOffice, không dùng bản giấy.

Đặc biệt, trong năm 2023, Sở đã thực hiện giải thể 04 Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Thạch An, huyện Nguyên Bình, sông Lô Gâm, huyện Bảo Lạc, sông Quây Sơn huyện Trùng Khánh và tổ chức thành lập lại Ban Quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình thành Ban Quản lý Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình theo đề án đã được phê duyệt.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng cần lãnh đạo, chỉ đạo việc THTK, CLP bám sát mục tiêu kế đã được xây dựng để đưa ra các biện pháp cụ thể hơn, tích cực hơn để đạt kết quả tiết kiệm kinh phí hiệu quả, tăng nguồn thu cho công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với hiệu quả THTK, CLKP.

Tổ chức tuyên truyền học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng trong toàn đảng bộ, trong toàn ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉnh đốn đảng, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên đôn đốc việc triển khai học tập và học tập lại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở, nhất là đối với các đơn vị dễ có tham nhũng, tiêu cực xảy ra và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của bộ máy hành chính. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế khoán, quản lý theo kết quả đầu ra đối với một số lĩnh vực; ban hành đầy đủ, phù hợp thực tiễn khuôn khổ pháp lý để thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, giảm thủ tục phiền hà, tiết kiệm và mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, CLP trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ để nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra