Hòa Bình:

Giám sát chuyên đề ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm để phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 19/09/2022 11:07
(ThanhtraVietNam) - Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, khắc phục tình trạng chồng chéo đảm bảo kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Tại tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình và cấp ủy chi, đảng bộ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, khắc phục tình trạng chồng chéo đảm bảo kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Trong 9 tháng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ đảng viên vi phạm. Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Thường xuyên giám sát chuyên đề ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, dự án, xây dựng, tài chính. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức về minh bạch tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: tinhuyhoabinh.vn

Các Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra trong Đảng ủy Khối đã kiểm tra 66 tổ chức đảng và 61 đảng viên; giám sát 59 tổ chức đảng và 75 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng Khối thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng và 14 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 62 tổ chức đảng; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 62 tổ chức đảng và 75 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí đối với 43 tổ chức đảng.

Từ kết quả kiểm tra, Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách. Nội dung vi phạm là buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để nhiều cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng vi phạm. Thi hành kỷ luật 9 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, việc xử lý kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất mức độ vi phạm. Do vậy, các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm để chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật, không có trường hợp khiếu nại./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra