Hải Dương thành lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 17/05/2023 17:33
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác để triển khai, thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022, gồm 9 thành viên, do ông Cao Ngọc Quang, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Đình Phương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó thường trực.

Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác, gồm 11 thành viên - do ông Phạm Văn Cảnh, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra, PCTN, Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng.

leftcenterrightdel
 Ông Cao Ngọc Quang, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương làm Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022

Theo Quyết định, Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương theo đúng Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/2/2023 của Thanh tra Chính phủ về Đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và "Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022" ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đánh giá, báo cáo công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình theo Kế hoạch số 1352/KH-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương theo "Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022", ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ;

Cùng với đó là phối hợp, trao đổi, thông tin với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương theo quy định.

Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể và Tổ trưởng kết luận.

UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác với nhiều nhiệm vụ gồm 11 thành viên do ông Phạm Văn Cảnh, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng Thanh tra, PCTN (Thanh tra tỉnh) làm Tổ trưởng.

Theo đó, Tổ thư ký có nhiệm vụ tham mưu với Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2022 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng và đề xuất với Tổ công tác mức điểm tự đánh giá và xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, số liệu minh chứng, dự thảo văn bản khi Tổ công tác tổ chức họp triển khai, tổ chức đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022 của tỉnh và Tổ thư ký giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra