Hải Phòng thu hồi hơn 7,7 tỷ đồng liên quan tham nhũng, kinh tế qua công tác thi hành án dân sự

Thứ tư, 12/04/2023 10:40
(ThanhtraVietNam) - Đây là kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm của Cục Thi hành Án dân sự (THADS) TP. Hải Phòng qua công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngay từ tháng đầu của năm 2023, Cục THADS Thành phố đã thành lập các đoàn công tác do Cục trưởng làm Trưởng đoàn, trực tiếp làm việc tại một số đơn vị có kết quả thấp, chưa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm công tác 2022. Qua buổi làm việc, tập trung đánh giá các nguyên nhân đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các đơn vị. Từ đó chỉ đạo, định hướng các đơn vị khẩn trương xây dựng các giải pháp khắc phục, quyết liệt tổ chức thi hành án ngay từ những tháng đầu năm công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2023.

Ngày 17/01/2023, Cục THADS Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 35/KHKT-CTHADS về việc Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023, trong đó tập trung kiểm tra đối với những đơn vị, cá nhân không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, nhiều đơn thư KNTC và chậm tổ chức thi hành án. Công tác kiểm tra sẽ đặc biệt chú trọng kết quả thực hiện kết luận của các đơn vị, tránh để trường hợp các sai phạm đã được chỉ ra nhưng không được khắc phục mà vẫn tiếp tục lặp lại qua các năm. Từ đó, làm rõ trách nhiệm và kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Cục cũng đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung mọi nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, có điều kiện thi hành, đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADS, thi hành án hành chính chính xác.

Về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tổng số vụ việc phải giải quyết 169 việc, với số tiền trên 238 tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện là 64 việc. Tính đến hết tháng 02/2023, Cục đã thi hành xong 12 việc, với số tiền là hơn 7,7 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Chấp hành viên công bố quyết định thi hành án. Ảnh: thads.moj.gov.vn

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong THADS đã được Cục quán triệt, triển khai và thực hiện đúng pháp luật theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Đơn vị đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng 01 tháng/01 lần và niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân, lãnh đạo tiếp công dân định kỳ và đột xuất, việc tiếp công dân được thực hiện đúng mực, cầu thị và tuân thủ quy định chung tránh tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người và người dân phải đến liên hệ nhiều lần...

Đến hết ngày 28/02/2023, THADS Hải Phòng đã tiếp công dân 21 lượt với 19 người, số vụ việc thuộc thẩm quyền là 16, đã giải quyết xong 15 vụ việc. Tổng số đơn KNTC đã tiếp nhận là 28 đơn với 6 vụ việc, trong đó đã giải quyết xong 4 vụ đạt tỷ lệ 66,6%.

Ngoài ra, Cục THADS Thành phố đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng; trong đó, chú trọng triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS. Thực hiện kiểm tra, kiểm sát chặt chẽ nghiệp vụ thi hành án, tổ chức giám sát công tác tài chính - kế toán; tích cực phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được các cơ quan THADS thực hiện thông qua việc viết tin bài đăng trên các Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của ngành và địa phương góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS, công tác cải cách thủ tục hành chính trong THADS; tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp tin bài với mục Hộp thư truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng; qua cung cấp thông tin cho báo chí; qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị; qua công tác tổ chức thi hành án dân sự…, thực hiện nghiêm việc phổ biến, truyền tải văn bản pháp luật mới, văn bản chỉ đạo của cấp trên cho công chức THADS yêu cầu tổ chức thực hiện thống nhất toàn Thành phố bằng nhiều hình thức qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, sao gửi trực tiếp, văn bản chỉ đạo qua hệ thống thư điện tử nội bộ...

Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2023, thời gian tới, Cục THADS Hải Phòng cần tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 23/8/2021 của Thành ủy Hải Phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành chính; tiếp tục tổ chức thi hành các vụ việc THADS trọng điểm, các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết đúng thời hạn đơn thư KNTC; giải quyết cơ bản những vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra