Hạn chế trong phòng, chống tham nhũng ở Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Thứ hai, 09/01/2023 18:23
(ThanhtraVietNam) - Việc nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật trong thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; quản lý, điều hành, chấp hành ngân sách của người đứng đầu chưa thường xuyên, chưa bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, chậm cập nhật các quy định là một trong những nguyên nhân dẫn tới hạn chế, tồn tại được chỉ ra sau thanh tra trách nhiệm người đứng đầu tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên.

Không xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách tại Sở GTVT tỉnh Điện Biên.

Theo đó, việc xây dựng và thực hiện Chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở này đã bám sát các quy định của Luật Thanh tra và chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Bộ GTVT; các nội dung thanh tra đã tập trung vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT; các sai phạm phát hiện qua thanh tra được đôn đốc xử lý kịp thời. Các nội dung vụ việc theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân phát sinh thuộc thẩm quyền đều được Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời và không có vụ việc tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có một số thiếu sót, khuyết điểm như: Ban Bảo trì đường bộ tỉnh chưa kịp thời xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân; Ban quản lý Bến xe ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Ban có nội dung chưa đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Đáng chú ý, trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng còn một số khuyết điểm như: Chưa xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị trực thuộc; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa đầy đủ vị trí phải chuyển đổi, chưa cụ thể thời gian chuyển đổi trong kế hoạch và chưa quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của công chức được chuyển đổi vị trí công tác; Ban bảo trì đường bộ chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng chống tham nhũng theo quy định.

Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, Sở này đã xét duyệt quyết toán của đơn vị trực thuộc nhưng chưa kiểm soát hết các tồn tại, hạn chế các nội dung quá trình thanh tra đoàn thanh tra phát hiện.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án đầu tư xây dựng tại Ban Bảo trì đường bộ còn một số hạng mục chưa chính xác về khối lượng, định mức dẫn đến làm tăng chi phí xây dựng công trình; Ban quản lý Bến xe chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
Thanh tra Sở GTVT Điện Biên kiểm tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ 

Chưa bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm 175.383.000 đồng và giảm trừ dự toán gói thầu xây lắp 16.290.000 đồng, giảm trừ quyết toán dự án hoàn thành 142.816.000 đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên có nguồn gốc từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu Sở các thời kỳ đối với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc còn chưa thường xuyên dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện của Trưởng các phòng, đơn vị.

Đồng thời, việc nghiên cứu cập nhật các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, điều hành, chấp hành ngân sách của người đứng đầu các đơn vị chưa thường xuyên, chưa bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Công tác tham mưu của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật theo thẩm quyền và lĩnh vực được phân công chưa đầy đủ, dẫn đến một số nội dung triển khai, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm đối với hạn chế tồn tại, khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc Sở với trách nhiệm là người đứng đầu.

Hạn chế, khuyết điểm trong công tác xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc, thuộc trách nhiệm của bà Phan Thị Như Hương, Kế toán trưởng; bà Lê Thị Nguyên, Kế toán viên.

Hạn chế, khuyết điểm tại Ban Bảo trì đường bộ tỉnh thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Đạt Long, nguyên Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh và các cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát công trình, quản lý các dự án được giao gồm: Nguyễn Thành Nam, Bùi Thành Công, Vũ Văn Đạo, Trần Tiềm, Nguyễn Đạt Đức, Đỗ Viết Cường.

Hạn chế, khuyết điểm tại Ban Quản lý bến xe thuộc trách nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Ban và Bà Đào Thị Huyền, Phó Giám đốc, bà Nguyễn Thị Quyên, Kế toán.

Về công tác quản lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở GTVT có trách nhiệm chỉ đạo Ban Bảo trì đường bộ tỉnh xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; Thanh tra Sở trong quá trình thanh tra thực hiện đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, thực hiện đúng quy định về thời gian, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức lập, quản lý, thực hiện các dự án; thẩm tra, phân bổ dự toán kinh phí hàng năm đảm bảo tuân thủ đúng quy định./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra