HĐND tỉnh Cà Mau giám sát chuyên đề tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Thứ hai, 01/08/2022 08:46
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau đã có buổi giám sát theo chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh tại Sở Giáo dục & Đào tạo.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu trong buổi giám sát chuyên đề tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Thời gian qua, các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tham nhũng tại Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 
Từ những kết quả đạt được đó, đại diện đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị, cơ sở giáo dục; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ công chức, viên chức gắn với kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình hiệu quả.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của ngành trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị thời gian tới./.
Yến Ngọc - PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra