Hòa Bình quán triệt và thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 16/08/2023 14:25
(ThanhtraVietNam) - Nhằm đưa các văn bản mới của Trung ương nhanh chóng được triển khai thực hiện trong thực tiễn, đảm bảo đúng quy định, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 09/8/2023 triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo rà soát những “người có quan hệ gia đình” đang đảm nhiệm các chức danh không được bố trí theo quy định kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; bố trí, sắp xếp đảm bảo đúng quy định nếu có; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nội dung báo cáo kết quả rà soát gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiêm cấm việc tranh thủ, lợi dụng việc rà soát để có những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; thực hiện cấp trên kiếm tra, giám sát cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên; giám sát chéo giữa các cơ quan, tổ chức và giám sát của Nhân dân. Định kỳ hằng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm.

leftcenterrightdel
Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 (Ảnh: ĐC) 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy định số 114-QĐ/TW. Ủy ban Kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện việc giám sát công tác cán bộ và việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát và phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp việc rà soát, báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Mục đích của kế hoạch trên nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tạo sự thống nhất trong nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra