Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng…
Bình Dương xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại 3 đơn vị
Bình Dương xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại 3 đơn vị
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch, trình...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Văn bản số 3090/UBND-KTTH ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Thông...
Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng
Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng
(ThanhtraVietnam) - Đây là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 1656/UBND-NVK, ngày 23/9/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh...