Khẩn trương triển khai Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập ngay sau khi được phê duyệt

Thứ năm, 13/01/2022 15:38
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), khẩn trương triển khai thực hiện Đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập sau khi Bộ Chính trị đồng ý, thông qua.

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đây là một trong những công việc ngành Thanh tra sẽ triển khai trong năm 2022 đối với công tác PCTN được Thanh tra Chính phủ nêu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra tổ chức ngày 12/1.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2022 được tổ chức tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Ngô Tân

Theo đó, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác PCTN và kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tăng cường xây dựng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn và công cụ kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác giám sát, kiểm tra nội bộ.

Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chương trình hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Đánh giá công tác PCTN của các địa phương và 3 bộ triển khai thí điểm năm 2021.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, năm qua, công tác PCTN được triển khai quyết liệt, gắn với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ mới theo Luật PCTN và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Ngành Thanh tra đã thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN; chú trọng phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra ngay trong quá trình thanh tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Cụ thể, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, đã tổ chức hơn 62 nghìn lớp cho hơn 6 triệu lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản hơn 2,9 triệu đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN; ban hành mới hơn 13 nghìn văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung 500 văn bản, bãi bỏ 239 văn bản không phù hợp.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể:

Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, PCTN được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm.

Về xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 11.083 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.401 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng.

Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Về chuyển đổi vị trí công tác: Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: Số thủ tục hành chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 298.104; số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 128.412; tổng số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 989 cuộc.

Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập: Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ 603.759; số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập 10.769; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Trong có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 26 người.

Năm qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021" và tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân cả nước hưởng ứng tham gia.

Trong năm 2021, tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện là 51 vụ việc, 83 người; trong đó: qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 15 vụ, 25 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 20 vụ, 39 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 16 vụ, 19 người liên quan đến tham nhũng.

Ngô Tân – Hà Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra