Vĩnh Phúc:

Không có trường hợp vi phạm về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ ba, 18/01/2022 20:19
(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 450/BC-STNMT về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021.

Giai đoạn 2016 - 2021, việc THTK, CLP được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở TN&MT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về THTK, CLP, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về THTK, CLP. Sở TN&MT đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đưa nhiệm vụ thực hiện công tác THTK, CLP vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh THTK, CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành TN&MT.

leftcenterrightdel
Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh minh họa: Vinhphuc.gov.vn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Sở TN&MT đã chủ động triển khai tuyên truyền quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai công tác THTK, CLP đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quy chế cho hoạt động của cơ quan đã gắn với việc THTK, CLP, các quy định của Luật ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sữa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Đơn vị đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các đơn vị cơ bản đã thực hiện tương đối tốt các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng và THTK, CLP; không có trường hợp vi phạm về công tác THTK, CLP. 

Hàng năm, Sở TN&MT chỉ đạo Thanh tra Sở tham mưu xây dựng kế hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, chỉ đạoThủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc; đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý nhằm hạn chế thấp nhất, tránh để xảy ra sai phạm, hậu quả nghiêm trọng.

Theo báo cáo, Sở TN&MT đã triển khai tổng số 54 cuộc thanh tra và ban hành tổng số 118 kết luận có nội dung liên quan THTK, CLP. Qua thanh tra đã phát hiện 55 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1.192,1 triệu đồng. Các dạng hành vi vi phạm chủ yếu gồm: lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất, chậm triển khai dự án; không có hồ sơ môi trường ban đầu cho dự án, thực hiện không đúng, không đầy đủ về tần suất quan trắc, giám sát môi trường, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại…; không có giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; không bảo quản mốc giới được giao theo quy định, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ chưa đúng quy định.

Trong kỳ, đã có 81 kết luận đã thực hiện xong, còn lại 37 kết luận chưa thực hiện xong. Đối với các dự án chậm triển khai nêu trên đã có 18 tổ chức được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất với tổng diện tích 354.923,60 m2; ban hành Quyết định thu hồi tổng diện tích 3.110.346,0 m2 của 06 tổ chức; còn lại Sở TN&MT đang triển khai hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi 13 tổ chức với tổng diện tích 719.132,20 m2.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng, THTK, CLP tại một số đơn vị thuộc Sở được còn lúng túng về quy trình thực hiện: Trình tự xây dựng, ban hành một số quy chế chưa đảm bảo đầy đủ các bước theo quy định; Việc kiểm tra và tự kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được tiến hành thường xuyên.

Từ đó, Sở TN&MT tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường việc THTK, CLP nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP trong cơ quan phải được thực hiện thường xuyên liên tục, gắn với các cuộc họp chi bộ, họp giao ban, cuộc sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan; góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành./.

Hà Tuấn

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra