Phú Yên:

Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác để trù dập cán bộ

Thứ sáu, 17/06/2022 17:17
(ThanhtraVietNam) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế ký ban hành ngày 16/6/2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; góp phần chủ động trong phòng ngừa tham nhũng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, khắc phục tâm lý chủ quan, trì trệ khi công tác ở một vị trí, một địa bàn. Tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức rèn luyện, có điều kiện tiếp xúc nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau, có kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thực hiện chuyển đổi, gồm: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngang sở, cơ quan hành chính khác thuộc UBND tỉnh (gọi chung là sở); chi cục và các tổ chức tương đương chi cục thuộc sở; cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp huyện; viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, sở, chi cục và các tổ chức tương đương chi cục thuộc sở; UBND cấp huyện; công chức xã, phường, thị trấn.

leftcenterrightdel
 Một buổi làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên với các cơ quan tố tụng tỉnh đôn đốc xử lý các vụ việc tiêc cực, tham nhũng trong năm 2020. (Ảnh minh họa: Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo phương thức: Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng Quyết định điều động hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Kế hoạch của tỉnh nêu rõ quy trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong nội bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất trước ngày 15/3 hàng năm để xây dựng kế hoạch chuyển đổi chung. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh mà không phụ thuộc vào Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ phải chuyển đổi và các nội dung của Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý (trong quý I hằng năm) và nghiêm túc tổ chức thực hiện. Riêng trong năm 2022, thực hiện chậm nhất trước ngày 30/6./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra