Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 01/04/2024 16:03
(ThanhtraVietNam) – Tại Kết luận thanh tra về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm một số tồn tại, thiếu sót tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể,  về ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) không ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 và năm 2020.

Về bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nguồn huy động khác, Sở NNPTNT chưa thực hiện công khai dự toán bổ sung, dự toán điều chỉnh; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 6 tháng, năm và công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019 và năm 2020; chưa thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; Văn phòng Sở NNPTNT và 04 đơn vị trực thuộc được thanh tra chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, năm.

Ngoài ra Văn phòng Sở chưa thực hiện công khai kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm, cung cấp dịch phục vụ hoạt động thường xuyên trong 03 năm (2019-2021). Văn phòng Sở, Ban Quản lý Cảng cá, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân chưa công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công.

leftcenterrightdel
Sở NNPTNT Thừa Thiên Huế  cần khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng (Ảnh: thanhtra.thuathienhue.gov.vn)

Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Văn phòng Sở chưa quy định việc sử dụng nguồn thu lệ phí thẩm định, thẩm tra được để lại để chi trả các nội dung: Chi khen thưởng, phúc lợi cho công chức và người lao động trực tiếp thực hiện công việc thẩm định, thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành... Tại các đơn vị trực thuộc được lực lượng thanh tra Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thiếu căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính; quy định nội dung chi bổ sung thu nhập tăng thêm, phúc lợi trực tiếp từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại. 

Trung tâm Khuyến nông ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu các nguồn tài chính của đơn vị; chưa quy định thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ, chế độ chi tiêu hội nghị; công tác phí chưa căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật cụ thể và chưa quy định chế độ đi công tác ngoại tỉnh, chế độ đi đào tạo, bồi dưỡng, chế độ hỗ trợ phụ cấp chỉ đạo kỹ thuật của các dự án, mô hình; định mức tiếp khách, trích lập các quỹ. 

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông chưa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Ban Quản lý Cảng cá ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định định mức tiếp khách; quy định tiền thuê phòng nghỉ tại thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh vượt so với quy định; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu các nguồn tài chính của đơn vị và chưa quy định việc trích lập các quỹ.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiền làm thêm ngoài giờ cho các công việc không liên quan đến việc thu phí như: Kiểm tra đồng ruộng, kiểm tra sâu bệnh, giải quyết hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, giải quyết hồ sơ chứng từ thanh quyết toán,...

Về chuyển đổi vị trí công tác, Sở không ban hành kế hoạch trước khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; 04/04 đơn vị trực thuộc được thanh tra không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và 03/04 đơn vị không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người không giữ chức vụ tại đơn vị.

Về tổ chức kê khai tài sản, thu nhập, Sở và 04/04 đơn vị trực thuộc được thanh tra khi tiếp nhận bản kê khai chưa kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai nên vẫn còn một số bản kê khai tài sản, thu nhập kê khai con thành niên, kê khai thiếu thông tin người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các loại tiền, hiểu sai cách kê khai tổng các khoản thu nhập chung, không giải trình nguồn gốc thu nhập,...

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NNPTNT tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiếu sót đã được nêu và thực hiện các yêu cầu sau:

Thực hiện công khai tài chính đầy đủ các nội dung và hình thức theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC Văn phòng Sở thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC; khi tổ chức mua sắm, cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên tại Văn phòng Sở phải công khai kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành để bổ sung, sửa đổi đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; hằng năm phải ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Điều 26, Luật PCTN.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập cho các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành để sửa đổi, bổ sung bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. Đối với Trung tâm Khuyến nông khẩn trương ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 7, Thông tư 144/2017/TT-BTC./.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra