Bình Dương:

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự

Thứ sáu, 23/09/2022 10:23
(ThanhtraVietnam) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại Chỉ thị Số 11/CT-UBND ngày 19/9/2002 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản hướng dẫn về đấu thầu thực hiện dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - Võ Văn Minh yêu cầu xử lý nghiêm đối với những Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm trong đấu thầu (Ảnh: CTTĐ.BD) 

Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định; thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu,... theo đúng mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi bị cấm trong đấu thầu. Quá trình thực hiện phải có sự giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn đấu thầu. Thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu; tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, tập trung nâng cao công tác quản lý giá, định mức, đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm trong quá trình đấu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và công khai thông tin trong đấu thầu. Thường xuyên giám sát việc triển khai đấu thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trong công tác giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền, đặc biệt đối với các gói thầu sử dụng dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung theo phân cấp quản lý. Đồng thời, thường xuyên giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra