Tiền Giang:

Kiểm tra việc công khai, minh bạch và kiểm soát tham nhũng khu vực công tại thị xã Cai Lậy

Thứ hai, 14/08/2023 13:08
(ThanhtraVietNam) - Tổ kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng đã có buổi kiểm tra Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tại UBND thị xã Cai Lậy.

Theo đó, Tổ đã tiến hành kiểm tra Chỉ số PAR Index gồm các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, kiểm tra Chỉ số PAPI gồm các nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo điều hành về công tác CCHC, đồng thời thường xuyên triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức như hội họp, tập huấn, phát thanh, mạng xã hội... Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thị xã, cấp xã được công khai đúng quy định. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi, giải quyết của địa phương là 250. Tổng số thủ tục hành chính mới tiếp nhận trong kỳ 17.351 (trực tuyến 10.100, trực tiếp 7.208); số kỳ trước chuyển qua 43. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 17.259, trong đó giải quyết trước hạn 12.751, đúng hạn 4.499, quá hạn 09 hồ sơ.

leftcenterrightdel
Tổ kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang triển khai hoạt động kiểm tra tại thị xã Cai Lậy. (Ảnh: CTV) 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thị xã đã sắp xếp tinh gọn hiện còn 11 cơ quan chuyên môn; với 78 biên chế, khuyết 06 biên chế. Công tác cải cách tài chính công sử dụng nguồn vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm, tính ngày 15/6 đã giải ngân 26.705 triệu đồng, đạt 41%. Trong thực hiện các nội dung liên quan Chỉ số PAPI, thị xã tổ chức 06/08 cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND thị xã với Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó ghi nhận và giải đáp thỏa đáng 105 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ số nhằm mang lại sự hài lòng của người dân địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, để nâng cao Chỉ số PAR Index, PAPI, trong thời gian tới, ông Trần Văn Dũng đề nghị, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, tăng cường đối thoại với công dân, kết hợp việc đối thoại trong công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; tiếp tục có những giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình CCHC giai đoạn 2023 - 2030./.

CTV - Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra