Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ năm, 11/07/2024 16:37
(ThanhtraVietNam) - Đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trong Công văn số 1093/UBND-NVK, ngày 05/7/2024, về việc chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động thuộc quyền quản lý về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh và văn hoá công sở; và Quy định số 14-QĐ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

leftcenterrightdel
Thành phố Hòa Bình (ảnh minh họa) 

Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa và trong giờ hành chính các ngày làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn minh và văn hoá công sở; đưa các nội dung này vào xem xét, đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng quý và cả năm.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý), sáu tháng (trước ngày 15/5) và một năm (trước ngày 15/12), các cơ quan, đơn vị phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nếp sống văn minh, văn hoá công sở của cơ quan, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả 6 tháng và hàng năm để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra