Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn

Thứ tư, 20/03/2024 09:22
(ThanhtraVietNam) – Đó là kế hoạch của Thanh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp trong việc kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Đồng Tháp: Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn; văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; từ đó bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng yêu cầu, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai và đúng thẩm quyền; thực hiện rà soát ngay khi có căn cứ rà soát, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý qua kiểm tra, rà soát.

Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản phải tuân thủ trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định của pháp luật. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh trong việc triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: TTT.ĐT) 

Về nội dung thực hiện, kế hoạch yêu cầu, thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các văn bản phòng, chống tham nhũng có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Thanh tra tỉnh có liên quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện kiểm tra, rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật được phân công chủ trì tham mưu soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành có quy định liên quan về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có sự chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập.

Qua kiểm tra, rà soát kịp thời đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới đối với những quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra