Trà Vinh:

Kịp thời xử lý, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thứ hai, 11/12/2023 16:51
(ThanhtraVietNam) - Từ đầu năm đến nay, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng được triển khai, quán triệt nghiêm túc; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kể cả công tác giám sát của HĐND, UBMTTQ các cấp, của cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh... Nhờ đó, kịp thời phát hiện, chấn chính những hạn chế, xử lý nghiêm sai phạm, góp phần răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xử lý, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Trà Vinh đã tổ chức các cuộc họp, phiên họp theo quy chế làm việc, cho ý kiến dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình kết quả công tác PCTN,TC; cho ý kiến đưa 02 vụ án tham ô tài sản vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đánh giá tình hình, tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo một số đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đấu thầu, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản, đấu giá tài sản công; công tác thi hành án dân sự, việc kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính không đúng với giá thực tế chuyển nhượng đất đai; thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, nhất là việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô của công an cấp xã.

Tăng cường công tác kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng; cụ thể, đã thực hiện kiểm tra 06 cuộc đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn và chỉ đạo khắc phục một số mặt tồn tại hạn chế, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào tháng 9/2023

Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, như công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước giao đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chuyển đổi vị trí công tác... (09 tháng năm 2023, chuyển đổi 105 công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực: công chức địa chính, kế toán từ xã này sang xã khác; chuyển đổi kế toán giữa các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; cán bộ làm công tác thanh tra cấp sở, ngành tỉnh...)

Công tác cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích được chú trọng công khai, góp phần phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực; triển khai thử nghiệm nền tảng tích hợp, kết nối trục liên thông quốc gia với dịch vụ công của tỉnh; thanh toán chuyển khoản trong mua sắm không dùng tiền mặt; trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản ATM...

Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định. Thanh tra tỉnh thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 chuyển sang; kết quả, có phát hiện một số trường hợp kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định, đã kiến nghị kiểm điểm 36 cá nhân; kiến nghị nộp lại quà tặng vào ngân sách nhà nước 15 triệu đồng. Năm 2023, các cơ quan chức năng kiểm soát tài sản đang triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 74 người; Thanh tra tỉnh đã có kết luận kết quả xác minh tài sản, thu nhập 10 trường hợp, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 01 trường hợp kê khai chưa đúng quy định.

HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia giám sát một số nội dung liên quan đến công tác PCTN, TC. Cụ thể, HĐND tỉnh thực hiện giám sát 06 cuộc chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 57/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo; tình hình, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 tại UBND huyện Càng Long, Châu Thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư; công tác xét xử, giải quyết án tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện Trà Cú; công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú. Kết quả giám sát, đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, kiến nghị khắc phục, chưa phát hiện vi phạm. 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X và 01 nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia cùng HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 57/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV...

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức

Trong thời gian tới, theo Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tự kiểm tra, tự phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập theo chương trình, kế hoạch năm 2023 và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 16/8/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra có phân tích, góp ý, chỉ ra những thiếu sót, sai phạm, dẫn chứng thuyết phục; kết luận kiểm tra, thanh tra rõ ràng, đầy đủ nội dung; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc; chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xác minh, điều tra, giám định, định giá tài sản, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện trên địa bàn tỉnh, các vụ án do Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND; giám sát phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong giám sát, cung cấp thông tin, phản ảnh vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra