Kon Tum: Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 16/01/2024 18:05
(ThanhtraVietNam) - Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, góp phần tăng điểm số đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự với hành vi tham nhũng

Kế hoạch số 93/KH-UBND Kon Tum ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum còn làm cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc, thường xuyên và gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về PCTN. Phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tham mưu và triển khai thực hiện công tác PCTN.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành rà soát, ban hành đầy đủ các kế hoạch thực hiện các nội dung tiêu chí đánh giá về: Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Mặt khác, tổ chức tiếp công dân định kỳ đảm bảo số ngày quy định; tăng cường chỉ đạo xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng và kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng.  

Đối với công tác PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước, tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp tỉnh và thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Triển khai thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong năm 2024, UBDN tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ...

Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự đối với người có hành vi tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng đã có kết quả xét xử trong năm phải tiến hành xử lý nghiêm tổ chức để xảy ra tham nhũng và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Nhanh chóng thu hồi tài sản tham nhũng từ khi phát hiện vụ việc tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh.

leftcenterrightdel
 UBDN tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đất đai, khoáng sản... (Ảnh: baokontum.com.vn)  

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả công tác PCTN

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc thực hiện công tác PCTN năm 2023 theo các tiêu chí đánh giá của Thanh tra Chính phủ. Xây dựng kế hoạch cụ thể để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và xử lý tham nhũng.

Đáng chú ý, Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu kết quả công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương (năm 2023 và những năm tiếp theo) làm ảnh hưởng đến điểm số đánh giá công tác PCTN của tỉnh.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; việc đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện quy tắc ứng xử tại các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

Riêng Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác PCTN và triển khai đánh giá công tác PCTN theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác công khai minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản thu nhập; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước và triển khai thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định...

Năm 2022, tỉnh Kon Tum đạt 56,35/100 điểm, giảm 5,23 điểm so với năm 2021 (năm 2021 đạt 61,58 điểm). Trong đó, tiêu chí đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN đạt 18,57/20 điểm; tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đạt 19,39/30 điểm; tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng đạt 16,18/40 điểm; tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt 2,21/10 điểm.


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra