Thanh tra tỉnh Tiền Giang:

Một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

Thứ ba, 30/05/2023 09:58
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng năm 2023.

Cụ thể, theo Thanh tra tỉnh, trong năm 2022, THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu như: lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh năm 2022 ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-TT ngày 05/01/2022; Thực hiện Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2022 theo quy định trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua thời gian triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật thì ý thức về THTK, CLP trong công chức có nhiều chuyển biến, tiết kiệm chủ yếu về các mặt: văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, điện, xăng xe, nước, công tác phí, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, chi tiếp khách…và đã đạt được hiệu quả tích cực góp phần tăng thu nhập cho công chức cơ quan. Năm 2022, đã thực hiện tiết kiệm đạt 100% kinh phí quản lý hành chính so với mục tiêu tiết kiệm hàng năm của đơn vị. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của cơ quan, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản công.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Tiền Giang  hướng dẫn triển khai các chỉ số đánh giá  về PCTN (Ảnh: CTV)

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2022. Thanh tra tỉnh Tiền Giang đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2023 tập trung những nội dung như:

Về công tác quán triệt, tuyên truyền, tiếp tục hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phòng, chống tham nhũng gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho cán bộ, công chức và người lao động theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi cho tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách, lễ kỷ niệm, xăng xe, công tác trong và ngoài nước, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm và các loại sách báo, tạp chí,… Trong đó phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 15% chi phí cho hội nghị, hội thảo, đi tập huấn, công tác, tiếp khách, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

Về thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật về vốn đầu tư công. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

CTV - Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra