Chỉ thị số 10/CT-TTg:

Nâng cao nhận thức cho học viên và học sinh về tác hại của hành vi tham nhũng

Thứ ba, 21/03/2023 15:18
(ThanhtraVietNam) - Tại Lai Châu, các cơ sở giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy theo kế hoạch. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo phân công giáo viên, giảng viên biên soạn giáo án và tổ chức thực hiện. Việc biên soạn giáo án giáo trình được dựa trên cơ sở tài liệu do Bộ, ngành chủ quản biên soạn…

Lựa chọn môn học phù hợp để tích hợp, lồng ghép nội dung giảng dạy PCTN

Theo UBND tỉnh Lai Châu, sau khi tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần lành mạnh, liêm chính môi trường học đường, đóng góp chung vào công cuộc PCTN, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và lãnh đạo.

Kết quả sơ kết thực hiện Chỉ thị cho thấy, trong toàn tỉnh có 36/37 cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện giảng dạy nội dung PCTN. Trong đó, Trường THPT và dân tộc nội trú chiếm 25/37 cơ sở giáo dục đào tạo. Về cơ bản các cơ sở giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện các nội dung PCTN vào giảng dạy theo kế hoạch. Ban hành các văn bản chỉ đạo phân công giáo viên, giảng viên biên soạn giáo án và tổ chức thực hiện. Việc biên soạn giáo án giáo trình được dựa trên cơ sở tài liệu do Bộ, ngành chủ quản biên soạn và tài liệu bồi dưỡng giáo viên các khối trường do Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn phát hành.

Trước đó, để thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đối với cấp học trung học phổ thông, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết, được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12.

Đối với chương trình ngoại khóa, các trường lựa chọn đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường…

Việc tổ chức giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung PCTN trong các hoạt động ngoại khóa.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương hướng dẫn các trường THPT và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo định kỳ vào cuối năm học; các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp lựa chọn môn học phù hợp để tích hợp, lồng ghép nội dung giảng dạy PCTN; bố trí giáo viên, giảng viên  giảng dạy chính khóa và có hình thức tổ chức ngoại khóa thích hợp.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Rèn luyện tu dưỡng phẩm chất liêm chính và nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh PCTN và tuyên truyền Luật PCTN

Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg tại Lai Châu cho thấy, bước đầu việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở địa phương đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống tham nhũng. Qua đó, nâng cao nhận thức cho học viên và học sinh về tác hại của hành vi tham nhũng, tự rèn luyện tu dưỡng phẩm chất liêm chính của bản thân và trách nhiệm trong việc đấu tranh PCTN và tuyên truyền Luật PCTN.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn có những hạn chế: tài liệu biên soạn còn dài, thiếu minh họa cụ thể; việc chấp hành chế độ thông tin, chế độ báo cáo của một số cơ sở giáo dục và đào tạo chưa kịp thời, nội dung báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu…

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện đưa nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Chỉ thị để có kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế.

Đồng thời, chú trọng tập huấn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy nội dung PCTN, cũng như cung cấp tài liệu, thông tin về tham nhũng trên địa bàn cho giáo viên, giúp giáo viên có những minh chứng phù hợp, sinh động, hiệu quả; tích hợp giao dục PCTN vào các môn: văn, sử, địa; lãnh đạo các cấp, các nhà trường quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị và tăng cường công tác giám sát việc thực hiện.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lai Châu cũng đề nghị các cơ quan đơn vị đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động thương binh và xã hội, Y tế quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các trường trực thuộc với ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảng dạy, giáo dục nội dung về PCTN.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình chính khóa đảm bảo thời lượng theo quy định, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo hình thức và nội dung phong phú. Đối với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để lồng ghép nội dung giảng dạy về Luật PCTN cho học viên. Chủ động biểu dương khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra